Bayesian truth serum and its applications to conjoint analysis: a reliable way to assess user preferences for new products, services and policies – BayInno


Program: FP7 Marie Curie International Outgoing Fellowships
Naručitelj: Research Executive Agency, Europska komisija
Trajanje projekta: 1. travnja 2015. - 1. travnja 2018.
Voditeljica projekta: dr. sc. Sonja Radas


Ekonomski institut, Zagreb započeo je 1. travnja 2015. s provedbom projekta „Bayesian Truth Serum and Its Applications to Conjoint Analysis: A Reliable Way to Assess User Preferences for New Products, Services and Policies (BayInno)“, dobivenog u sklopu FP7 Marie Curie International Outgoing Fellowships programa. 

Projekt traje tri godine i provodi se u suradnji sa Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, SAD.   

Dr. sc. Sonja Radas, voditeljica projekta i dobitnica Marie Curie International Outgoing Fellowships stipendije, provest će dvije godine na Sloan School of Management u sklopu Massachusetts Institute of Technology, u radu na istraživanju Bayesian Truth Seruma. Istraživanje će na MIT-u provoditi s dr. sc. Draženom Prelecom. Posljednju godinu projekta dr. sc. Radas provest će na Ekonomskom institutu, Zagreb gdje će raditi na primjeni rezultata istraživanja. 

Ciljevi projekta:   
Subjektivni podaci koriste se u različitim granama ekonomije, od poslovne ekonomije do tema vezanih uz tržište rada, inovacije u poduzećima itd. Pri tome je za kvalitetu zaključaka ključna kvaliteta subjektivnih podataka. Naime, subjektivni podaci ne moraju odgovarati istini, čak i kada ne postoji namjera obmanjivanja. 

Profesor Dražen Prelec sa Massachussetts Institute of Technology (MIT) razvio je metodu Bayesian Truth Serum (objavljena u časopisu Science 2004. godine), koja može poboljšati kvalitetu i pouzdanost subjektivnih podataka. Uz to, metoda može identificirati eksperte među ispitanicima. Pri tome se ekspertiza odnosi ne samo na temu anketnog istraživanja, nego i na poznavanje mišljenja ostalih ispitanika. 

Bayesian Truth Serum (BTS) ima veliki potencijal za primjenu u različitim granama ekonomije, između ostalog u poslovnoj ekonomiji za istraživanje razvoja inovacija. U ovom projektu BTS se kombinira s conjoint analizom koja je vrlo popularna metoda za ispitivanje optimalnih karakteristika inovacija. Conjoint analiza je doživjela mnoge modifikacije i unaprjeđenja, ali pouzdanost podataka je problem koji do danas nije bio riješen. Cilj ovog projekta je kombinacijom BTS-a i conjointanalize doći do nove metodologije koja će boljim korištenjem subjektivnih podataka unaprijediti kvalitetu i pouzdanost metodologije za razvoj inovacija.

 

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for Support for training and career development of researchers (Marie Curie) under grant agreement No 622868.
Vrh