Privatni izdaci za zdravstvo u Hrvatskoj – PRIZD


Naručitelj: Freyr d.o.o.
Trajanje projekta:  27. siječnja 2017. –
Voditelj projekta: dr. sc. Ivica Rubil


Sažetak:
Cilj je projekta analiza privatnih izdataka za zdravstvena dobra i usluge u Hrvatskoj radi procjene financijskog tereta s kojim se suočavaju kućanstava na s obzirom na njihov životni standard, s posebnim naglaskom na kućanstva niskog životnog standarda.  

Očekuju se rezultati koji će pokazati da privatni izdaci za zdravstvo predstavljaju najveći teret za kućanstva koja žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, ali da je opterećenje općenito malo, s obzirom na veliku pokrivenost stanovništva solidnim javnim zdravstvenim osiguranjem.  

Aktivnosti:
Nabava podataka iz Ankete o potrošnji kućanstava od Državnog zavoda za statistiku; priprema podataka za obradu; statistička obrada podataka; interpretacija rezultata; pisanje izvješća.

Koristi se metodologija Svjetske zdravstvene organizacije, posebno prilagođena za europske zemlje.
 

Vrh