Privatni izdaci za zdravstvo u Hrvatskoj – PRIZD


Naručitelj: Freyr d.o.o.
Trajanje projekta:  27. siječnja 2017. –
Voditelj projekta: dr. sc. Ivica Rubil


Sažetak:
Cilj projekta bila je analiza privatnih izdataka za zdravstvena dobra i usluge u Hrvatskoj radi procjene financijskog tereta s kojim su se suočavala kućanstva s obzirom na njihov životni standard, s posebnim naglaskom na kućanstva niskog životnog standarda.  

Rezultati su pokazali da su privatni izdaci za zdravstvo predstavljali najveći teret za kućanstva koja su živjela u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, ali je opterećenje općenito bilo malo, s obzirom na veliku pokrivenost stanovništva solidnim javnim zdravstvenim osiguranjem.  

Aktivnosti:
Nabava podataka iz Ankete o potrošnji kućanstava od Državnog zavoda za statistiku; priprema podataka za obradu; statistička obrada podataka; interpretacija rezultata; pisanje izvješća.

Korištena je metodologija Svjetske zdravstvene organizacije, posebno prilagođena za europske zemlje.
 

Vrh