Analiza širih koristi energetske obnove zgrada

Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Trajanje projekta:  7. svibnja 2019. – 7. studenoga 2019.
Voditelj projekta: Davor Mikulić
SuradniciŽeljko LovrinčevićSunčana Slijepčević, Goran Buturac 


Sažetak: 
Prema rezultatima recentnih istraživanja multiplikatori proizvodnje, dodane vrijednosti i zaposlenosti vezani uz projekte energetske obnove zgrada upućuju na ukupne učinke koji višekratno nadilaze vrijednost inicijalnih ulaganja. Cilj ovog projekta je kvantificirati ukupne učinke ulaganja u  obnovu zgrada javnog sektora i stambenih zgrada na hrvatsko gospodarstvo u dosadašnjem razdoblju. Neizravni i inducirani učinci u terminima ukupne proizvodnje, bruto dodane vrijednosti, zaposlenosti i poreznih prihoda bit će procijenjeni primjenom input-output analize. Osim input-output tablica raspoloživih za novije razdoblje, radi što preciznije kvantifikacije učinaka koristit će se i dodatni raspoloživi podaci o strukturi troškova na konkretnim projektima energetske obnove javnih i stambenih objekata da bi se preciznije definirali multiplikativni učinci energetske obnove zgrada na pojedine djelatnosti ovisno o podrijetlu korištenih materijala u energetskoj obnovi. Rezultati projekta trebaju koristiti nositeljima ovih mjera za unapređenje sustava sufinanciranja energetske obnove u budućem razdoblju kao sastavnice ukupne ekonomske i regionalne politike. U širem smislu, politika energetske obnove zgrada čini sastavnicu ukupne energetske strategije Republike Hrvatske čija je izrada u tijeku.
 

 PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Hrvatska ekonomija; Ekonomika energetike


Vrh