Predicted vs. Stated Preference: Application to Conjoint Analysis in Innovation Development

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta:  29. siječnja 2019. – 31. siječnja 2020.
Voditeljica projekta: Sonja Radas

Sažetak:
Mnoga područja ekonomskog istraživanja oslanjaju se na subjektivne podatke prikupljene putem klasičnih anketa ili putem novih pristupa kao što su tržišta informacija (information markets). Jedno od područja koje se jako oslanja na subjektivne podatke jest istraživanje razvoja inovacija. Tijekom procesa razvoja, odabrani potencijalni korisnici daju svoj input na osnovi kojeg se razvijaju tržišne prognoze i biraju krajnje karakteristike proizvoda. Tradicionalno, uloga ispitanika je da izvijeste o svojim vlastitim preferencijama ili izborima. Ovaj projekt predlaže drugačiji pristup u kojem ispitanici ne govore o sebi, nego o drugima. Pri tome umjesto vlastitih preferencija oni predviđaju preferencije drugih. Taj novi pristup bit će ugrađen u conjoint analizu koja je jedna od vrlo popularnih tehnika za predviđanje potencijala inovacija. Projekt teži pokazati da novi pristup omogućuje točnije prognoze i bolju kvalitetu podataka. Nova metodologija će se oslanjati na Bayesian Truth Serum.
 


PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Inovacije, istraživanje i razvoj

Vrh