Mreža za aktivaciju mladih

Naručitelj: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – Europski socijalni fond
Trajanje projekta: 1. studenoga 2020. – 30. travnja 2023.
Voditeljica projekta: Valerija Botrić
Suradnik: Ivica Rubil

Sažetak: 
Projektom se gradila tematska mreža za podršku mladima u procesu aktivnog uključivanja u život zajednice na način da su se povezale različite organizacije koje programski djeluju za mlade i znanstvena zajednica. Mladima se ovim projektom pružila prilika da se aktivno uključe i budu primjer vršnjacima, a različitim edukacijama i istraživanjima jačali su se resursi organizacija civilnog društva koje rade s mladima i stvarala se održivost i prepoznatljivost rada s mladima.
Zajednički cilj ove tematske mreže bila je aktivacija mladih i profesionalizacija rada s mladima – izgradnja infrastrukture, osiguranje kvalitetnih resursa koji su mlade potaknuli na aktivno sudjelovanje i odgovorno djelovanje u zajednici.
Cilj projekta bio je uključiti akademsku zajednicu i donositelje odluka u procese otvorenog dijaloga o mladima kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Hrvatskoj.
Uloga Ekonomskog instituta, Zagreb u projektu odnosila se na izradu znanstvenih istraživanja povezanih s temama projekta.
      
 

Vrh