HRVATSKA EKONOMIJA

Specijalizacije Ekonomskog instituta, Zagreb za određene teme unutar ekonomskih znanosti se prirodno očituju i u istraživanjima znanstvenika Instituta koja se odnose na hrvatsku ekonomiju. Naime, osim što u sklopu tih tema znanstvenici objavljuju opća i komparativna istraživanja, oni se bave i primijenjenim istraživanjima, odnosno konkretnije, istraživanjima specifičnih karakteristika i problema koje hrvatska ekonomija bilježi u sklopu tih tema.

Drugim riječima, znanstvena istraživanja i stručni rad Instituta pokrivaju teme vezane za hrvatski financijski sustav, prekogranične tokove kretanja kapitala, roba, usluga i ljudi, hrvatske makroekonomske te institucionalne i sektorske specifičnosti. Ekonomski institut, Zagreb također ima dugu tradiciju u istraživanjima vezanim uz hrvatsko tržište rada, mirovine i starenje, nejednakosti i socijalnu politiku. Osim fokusa na ekonomske teme na nacionalnoj razini, istraživanja institutskih znanstvenika usmjerena su i na probleme vezane za hrvatski lokalni i regionalni razvoj, povezanost ekonomije i okoliša i turističku aktivnost. Naši istraživači se također vrlo aktivno bave i istraživanjem aktivnosti inovacija i razvoja u Hrvatskoj, ekonomikom zdravstva i analizom ponašanja i preferencija potrošača.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Bidding against the odds? The impact evaluation of grants for young micro and small firms during the recession Srhoj, Stjepan, Bruno Škrinjarić i Sonja Radas, 2019, Small Business Economics, rad objavljen na mrežnim stranicama 11. lipnja 2019., DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-019-00200-6
 2. Export Competitiveness of the Croatian Food Industry Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2018, Argumenta Oeconomica,  41(2), str. 135-155.
 3. Sectoral linkages of taxes: An input-output analysis of the Croatian economy Hodžić, Sabina, Damira Keček i Davor Mikulić, 2018, Ekonomický Časopis, 66(6), str. 598–620 
 4. Regional competitiveness in the context of “New industrial policy” – the case of Croatia Bačić, Katarina i Zoran Aralica, 2017, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 35 (2), str. 551–582.
 5. International competitiveness and restructuring of the Croatian food industry Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2017, Acta Oeconomica, 67 (3), str. 435–462.
 6. Transport infrastructure construction in Croatia: an analysis of public-private partnerships Grubišić Šeba, Mihaela, 2015, Southeast European and Black Sea Studies, 15 (3), str. 327–360. 
 7. Assessment of drug-related public expenditures in Croatia Jurlina Alibegović, Dubravka i Sunčana Slijepčević, 2015, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 24 (1), str. 1─20.
 8. Does international trade cause regional growth differentials in Croatia? Mikulić, Davor i Andrea Galić Nagyszombaty, 2015, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 33 (1), str. 81─102. 
 9. Export competitiveness of Croatian textile industry ─ CMS analysis and importance for economy Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2014, Tekstil ve Konfeksiyon, 24 (2), str. 158─168.
 10. A new cluster-based financial vulnerability indicator and its application to household stress testing in Croatia Nestić, Danijel i Ivana Herceg, 2014, Emerging Markets Finance and Trade, 50 (5), str. 60–77.
 11. The recent health reform in Croatia: true reforms or just a fundraising exercise? Švaljek, Sandra, 2014, Health Policy, 115 (1), str. 36─43. 
 12. Real estate boom and export performance bust in Croatia Tkalec, Marina i Maruška Vizek, 2014, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 32 (1), str. 11─34. 
 13. Regional matching (in)efficiency on the Croatian labour market Tomić, Iva, 2014, Acta Oeconomica, 64 (3), str. 287─312. 
 14. Matching, adverse selection and labour market flows in a (post)transition setting: the case of Croatia Tomić, Iva i Polona Domadenik, 2012, Post-Communist Economies, 24 (1), str. 39─72. 
 15. Equity investment strategies: the case of Croatia Barbić, Tajana i Iva Čondić-Jurkić, 2010, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 23 (4), str. 63─77. 
 16. The economic effects of Croatia's accession to the European Union Lejour, Arjan, Andrea Mervar i Gerard Verweij, 2009, Eastern European Economics, 47 (6), str. 60─83. 
 17. Modeling inflation in Croatia Vizek, Maruška i Tanja Broz, 2009, Emerging Markets Finance and Trade, 45 (6), str. 87─98.

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Metodološke osnove za dekompoziciju bruto domaćeg proizvoda na sastavnice finalne potražnje i primjena na hrvatsko gospodarstvo Mikulić, Davor, 2019, Ekonomski pregled, 70(3), str. 451-476.
 2. Ovisi li dugoročni gospodarski rast Hrvatske o demografiji ili ipak proizvodnosti? Lovrinčević, Željko, 2019, Ekonomski pregled, 70(3), str. 380-410.
 3. Osnove input-output analize s primjenom na hrvatsko gospodarstvo Mikulić, Davor, 2018. Zagreb : Ekonomski institut, Zagreb.
 4. Klasteri konkurentnosti u Hrvatskoj Anić, Ivan-Damir, Katarina Bačić i Zoran Aralica, 2018, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 69(5), str. 571-593.
 5. Perspektive razvoja industrije hrane i pića u međunarodnom okruženju : slučaj Hrvatske Buturac, Goran, 2018, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 69(2), str. 131-162.
 6. Analiza strukturnih obilježja prerađivačke industrije Republike Hrvatske Prester, Jasna i Ivana Rašić Bakarić, 2017, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 68(4), str. 341-383.
 7. Analiza odnosa nezaposlenosti i inflacije u uvjetima krize : primjer Hrvatske Recher, Vedran, Marina Matošec i Petra Palić, 2017, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 68(1), str. 32-58.
 8. Država i ekonomija: gdje je Hrvatska? Buturac, Goran, 2015, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 65(5), str. 513-540.
 9. Demographic profile and purchasing outcomes of fashion conscious consumers in Croatia Anić, Ivan-Damir i Mirela Mihić, 2015, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 66 (2), str. 103─118. 
 10. Pristup financiranju poduzetnika u Hrvatskoj ─ jesu li inovatori u nepovoljnijem položaju? Botrić, Valerija i Ljiljana Božić, 2015, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 66 (5), str. 431─454. 
 11. Relative labour market outcomes of immigrants in Croatia Botrić, Valerija, 2015, Economics & Sociology, 8 (3), str. 197─214.
 12. Izvoz prehrambene industrije i učinci na gospodarstvo: slučaj Hrvatske Buturac, Goran i Maruška Vizek, 2015, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 66 (3), str. 203─230.
 13. Planska područja Hrvatske u kontekstu regionalne politike Kordej-De Villa, Željka i Dane Pejnović, 2015, Hrvatski geografski glasnik, 77 (1), str. 47─69. 
 14. Analiza razlika u plaćama između javnog sektora, poduzeća u državnom vlasništvu i privatnog sektora u Hrvatskoj 2000.─2012. Nestić, Danijel, Ivica Rubil i Iva Tomić, 2015, Privredna kretanja i ekonomska politika, 24 (136), str. 7─51.
 15. Hrvatska tekstilna industrija u Europskoj uniji – konkurentnost i značenje za ukupno gospodarstvo Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2014, Tekstil, 63 (3─4), str. 113─125.
 16. No island is an island: participatory development planning on the Croatian islands Starc, Nenad i Paul Stubbs, 2014, International Journal of Sustainable Development and Planning, 9 (2), str. 158─176.
 17. Makroekonomske neravnoteže u hrvatskoj ekonomiji : dualitet između financijskog i realnog sektora Krnić, Branko i Dubravko Radošević, 2014,  Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 65(2), str. 3-34.
 18. Mind the gap: citizens' and companies' views of business culture in Croatia Budak, Jelena, Edo Rajh i Paul Stubbs, 2013, Croatian Economic Survey, 15 (1), str. 89─114. 
 19. Troškovi izdavatelja vrijednosnih papira na hrvatskom tržištu kapitala Grubišić Šeba, Mihaela, 2013, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 64 (3), str. 213─240.
 20. Moraju li se hrvatske autoceste dati u koncesiju? Grubišić Šeba, Mihaela, 2013, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 64 (6), str. 630─660. 
 21. Exploring relationships among internationalization, choice for research and development approach and technology source and resulting innovation intensity: case of a transition country Croatia Dabić, Marina, Tugrul U. Daim, Zoran Aralica i A. Elvan Bayraktaroglu, 2012, Journal of High Technology Management Research, 23, str. 15─25. 
 22. Factors driving bribe payments: survey evidence from Croatia Goel, Rajeev K., Jelena Budak i Edo Rajh, 2012, Transition Review Studies, 19, str. 13─22. 
 23. Upravljanje kapitalnim računom Hrvatske i dužnička kriza evropske monetarne unije : preispitivanje Radošević, Dubravko, 2012, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 63(3-4), str. 127-161.
 24. Purchasing power parity in a transition country: the case of Croatia Tkalec, Marina i Maruška Vizek, 2011, Comparative Economic Studies, 53, str. 223–238. 
 25. Pokazatelji uspješnosti i upravljanje lokalnim razvojem: primjer Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara Jurlina Alibegović, Dubravka i Ljiljana Blažević, 2010, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 61 (11), str. 631─335. 
 26. The gender wage gap in Croatia – Estimating the impact of differing rewards by means of counterfactual distributions Nestić, Danijel, 2010, Croatian Economic Survey, 12 (1), str. 83─119.
 27. Uloga vijećnika gradskih vijeća u upravljanju i razvoju gradova u Hrvatskoj Alibegović, Dubravka Jurlina i Sunčana Slijepčević, 2010, Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, 10(2), str. 399-426.
 28. Strategija liberalizacije kapitalnih tokova Hrvatske s inozemstvom Radošević, Dubravko, 2010, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 61 (12), str. 725-768.
 29. Firm's characteristics, strategic factors and firm's performance in the Croatian manufacturing industry Anić, Ivan-Damir, Edo Rajh i Ivan Teodorović, 2009, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 60 (9─10), str. 413─431. 
 30. Ciklički prilagođeni proračunski saldo: primjer Hrvatske Švaljek, Sandra, Maruška Vizek i Andrea Mervar, 2009, Privredna kretanja i ekonomska politika, 19 (120), str. 49─81. 
 31. Asymmetric information in health insurance: some preliminary evidence from the Croatian state-administered supplemental plan Vukina, Tomislav i Danijel Nestić, 2008, Privredna kretanja i ekonomska politika, 18 (115), str. 25─47.
 32. Corruption in Croatia: Perceptions Rise, Problems Remain Budak, Jelena, 2007, Croatian Economic Survey, 9, str. 35-68.

Projekti

Prikaži sve
 1. Predobro da bi bilo istinito? Učinak turizma na tržište nekretnina u Hrvatskoj – TOURCRO, 2020. – 2024. Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost
  Voditeljica: Maruška Vizek
 2. Mreža za aktivaciju mladih, 2020. – 2023. Naručitelj: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – Europski socijalni fond
  Voditeljica: Valerija Botrić
 3. Raspodjelni učinci fiskalne politike u Hrvatskoj, 2020. – 2021. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Ivica Rubil
 4. Ekonomsko-financijske analize – Pružanje podrške HAMAG BICRO-u kao posredničkom tijelu razine 2 (u sklopu projekta Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja), 2020. – 2021. Naručitelj: KPMG
  Voditelj: Zoran Aralica
 5. Usluga pružanja podrške HAMAG BICRO-u kao posredničkom tijelu razine 2 (u sklopu projekta Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja), 2020. Naručitelj: WYG savjetovanje 
  Voditelj: Zoran Aralica 
 6. Pregled o tržištu nekretnina Republike Hrvatske za 2019. godinu, 2020. Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditeljica: Ivana Rašić
 7. Izvještaj o razlikama u plaćama između javnog i privatnog sektora u Hrvatskoj, 2020. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Danijel Nestić
 8. Zašto izostaje makroekonomska konvergencija Hrvatske prema EU?, 2019. – 2022. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 9. Analiza širih koristi energetske obnove zgrada, 2019. Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditelj: Davor Mikulić
 10. Sektorska analiza građevinarstva, 2019. Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditeljica: Tajana Barbić
 11. Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske – 2018., 2019. Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditeljica: Ivana Rašić
 12. Definiranje metode masovne procjene vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj (MMPEIZ), 2017. – 2018. Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditeljica: Tajana Barbić
 13. Utvrđivanje konkurentskih i kolaborativnih prednosti i razvojnih potencijala Grada Vukovara, 2018. Naručitelj: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
  Voditeljice: Marijana Sumpor, Irena Đokić
 14. Primjernost mirovina i odbici za djecu u sustavu poreza na dohodak u Hrvatskoj (PenAdeq), 2018. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Danijel Nestić
 15. Izrada publikacije „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske“ – NEKRET, 2017. – 2018. Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
  Voditelj: Ivan Žilić
 16. Procjena učinaka poticanja razvoja poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj putem ministarstva nadležnog za poduzetničku infrastrukturu na ekonomske rezultate u jedinicama lokalne samouprave – Poduzetničke zone, 2018. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
 17. Prijedlozi za unapređenje zadružnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, 2018. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  Voditeljica: Tanja Broz
 18. Evaluacija Preporuke Vijeća o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada –izvješće za Hrvatsku (TLU) Naručitelj: Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (wiiw)
  Voditeljica: Valerija Botrić
 19. Evaluacija utjecaja poticaja na mlada poduzeća tijekom recesije – GRANT IMPACT, (Tvoj Grant@EIZ), 2018. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj Grant@EIZ)
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 20. Učinci sveobuhvatne reforme mjera aktivne politike u zapošljavanju na ishode na tržišta rada mladih u Hrvatskoj – SOR, (Tvoj Grant@EIZ), 2018. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj Grant@EIZ)
  Voditeljica: Iva Tomić
 21. Analitičke odrednice naknade za pravo puta na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, 2017.–2018. Naručitelj: Hrvatski Telekom d.d.
  Voditeljica: Maruška Vizek
 22. Analiza financijskog poslovanja televizijskih nakladnika na lokalnoj razini u RH u 2014. i 2015. godini, 2017. Naručitelj: Agencija za elektroničke medije
  Voditeljica: Tajana Barbić
 23. Izvori izvoznog rasta i industrijski razvoj: empirijski dokazi u Hrvatskoj (INDUS), 2017. (Tvoj grant@EIZ) Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Goran Buturac
 24. Analiza utjecaja povećanja trošarina, uvođenja minimalnih cijena i restrikcija u oglašavanju na proizvođače piva u Republici Hrvatskoj, 2017. Naručitelj: Udruga pivara / Heineken Hrvatska
  Voditeljica: Marina Tkalec
 25. Analiza intenziteta tržišnih sila i produktivnosti poduzeća u Hrvatskoj, 2017. Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 26. Distribucijski učinak fiskalne politike u Hrvatskoj, 2016. ─ 2017. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Ivica Rubil
 27. Sveobuhvatni model istraživanja zabrinutosti za privatnost u online okruženju (PRICON), 2014. ─ 2019. Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost
  Voditeljica: Jelena Budak
 28. Polazne osnove za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb – gospodarski aspekti (SUAZ), 2016. Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba (Ured)
  Voditeljica: Irena Đokić
 29. Ekonomski atlas HT Grupe, 2016. Naručitelj: Hrvatski Telekom d.d.
  Voditeljica: Maruška Vizek
 30. Projekcije o budućim kretanjima na tržištu rada (PROLAB), 2015. ─ 2016. Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Voditeljica: Marina Tkalec
 31. Utjecaj recesije na strukturu i kretanje nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj (ZAMAH), 2015. ─ 2016. Naručitelj: Europski socijalni fond
  Voditeljica: Iva Tomić
 32. Kros-sektorska analiza sektora Promet i logistika i sektora Ekonomija i trgovina (XSEK), 2015. ─ 2016. Naručitelj: Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Voditelj: Ivan Žilić
 33. Društveno-ekonomska analiza troškova i koristi u modelu fiskalnih poticaja za održivo poslovanje i razvoja izvoznih radno intenzivnih djelatnosti u prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske, 2015. Naručitelj: Hrvatski klaster konkuretnosti industrije tekstila, kože i obuće
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 34. Izrada profila sektora za potrebe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (PROSEK), 2015. Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 35. Studija o učincima minimalne plaće na zapošljavanje, proizvodnost i životni standard radnika u Hrvatskoj (MinPlaca), 2015. Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 36. Osvrt stručnjaka na „Pristup NEET populaciji ─ ključni sastojci za uspješno partnerstvo u poboljšanju participacije na tržištu rada“, 2015. Naručitelj: ICF Consulting Services Ltd (ICF) (prema ugovoru s Općom upravom za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije u svrhu „Podrške za zajedničko učenje u okviru Europske strategije zapošljavanja“)
  Voditeljica: Iva Tomić
 37. Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj (CREATICO), 2014. – 2015. Naručitelj: Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija
  Voditeljica: Ivana Rašić Bakarić
 38. Povezanost zombi kreditiranja, produktivnosti i zaposlenosti, 2014. ─ 2015. Naručitelji: Globalna mreža za razvoj (GDN) i Centar za ekonomska istraživanja i postdiplomsko obrazovanje ─ Ekonomski institut (CERGE-EI)
  Voditeljica: Tanja Broz
 39. Strateška studija o radnoj mobilnosti ─ Hrvatska, 2014. Naručitelj: Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (WIIW)
  Voditeljica: Valerija Botrić
 40. Makroekonomska analiza izvozne konkurentnosti prehrambene industrije Republike Hrvatske, 2014. Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Goran Buturac
 41. Usluge izrade tablica ponude i uporabe prema KPD 2008 klasifikaciji proizvoda i NKD 2007 klasifikaciji djelatnosti za 2010. godinu, 2014. Naručitelj: Državni zavod za statistiku
  Voditelj: Davor Mikulić
 42. Analiza razlike u plaćama između privatnog sektora, sektora poduzeća u državnom vlasništvu i javnog sektora, 2014. Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 43. Analiza produktivnosti hrvatskih poduzeća, 2014. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditeljica: Sonja Radas
 44. Gospodarsko i društveno vrednovanje za Hrvatsku morsku i obalnu strategiju (ESA), 2013. Naručitelj: Priority Action Programme/Regionial Activity Centre, Split
  Voditelj: Nenad Starc
 45. Anketno istraživanje izloženosti poslovnog sektora u Hrvatskoj korupciji i drugim oblicima kriminala, 2012. ─ 2013. Naručitelj: Ured za droge i kriminal Ujedinjenih naroda (UNODC)
  Voditeljica: Jelena Budak
 46. Istraživanje javnih troškova i uspostava sustava pokazatelja uspješnosti u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj – Studija ostvarivosti i provedivosti znanstveno-istraživačkog projekta, 2012. Naručitelj: Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
 47. Učinci financijske krize na financijsku ranjivost kućanstava u Hrvatskoj, 2011. ─ 2012. Naručitelji: Globalna mreža za razvoj (GDN) i Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (WIIW)
  Voditelj: Danijel Nestić
 48. Program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012. ─ 2016. (PUR Benkovac), 2011. ─ 2012. Naručitelj: Grad Benkovac
  Voditelj: Nenad Starc
 49. Ocjena poreznih olakšica za poticanje projekata istraživanja i razvoja u poslovnom sektoru, 2011. Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Voditelj/ica: Sandra Švaljek / Zoran Aralica
 50. Smjernice razvoja obrtništva u Republici Hrvatskoj od 2011. do 2012. godine, 2010. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditeljica: Jelena Budak
 51. Analitičke podloge za učinkovitu decentralizaciju u Hrvatskoj, 2010. Naručitelj: Hrvatska zajednica županija
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
 52. Analiza razvoja i stanja obrtništva u Republici Hrvatskoj, sa smjernicama za pripremu razvojne strategije, 2010. Naručitelj: Hrvatska obrtnička komora
  Voditeljica: Sandra Švaljek
 53. Strateške odrednice razvitka i konkurentnost prerađivačke industrije Hrvatske do 2013. godine, 2009. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Željko Lovrinčević
Vrh