HRVATSKA EKONOMIJA

Specijalizacije Ekonomskog instituta, Zagreb za određene teme unutar ekonomskih znanosti se prirodno očituju i u istraživanjima znanstvenika Instituta koja se odnose na hrvatsku ekonomiju. Naime, osim što u sklopu tih tema znanstvenici objavljuju opća i komparativna istraživanja, oni se bave i primijenjenim istraživanjima, odnosno konkretnije, istraživanjima specifičnih karakteristika i problema koje hrvatska ekonomija bilježi u sklopu tih tema.

Drugim riječima, znanstvena istraživanja i stručni rad Instituta pokrivaju teme vezane za hrvatski financijski sustav, prekogranične tokove kretanja kapitala, roba, usluga i ljudi, hrvatske makroekonomske te institucionalne i sektorske specifičnosti. Ekonomski institut, Zagreb također ima dugu tradiciju u istraživanjima vezanim uz hrvatsko tržište rada, mirovine i starenje, nejednakosti i socijalnu politiku. Osim fokusa na ekonomske teme na nacionalnoj razini, istraživanja institutskih znanstvenika usmjerena su i na probleme vezane za hrvatski lokalni i regionalni razvoj, povezanost ekonomije i okoliša i turističku aktivnost. Naši istraživači se također vrlo aktivno bave i istraživanjem aktivnosti inovacija i razvoja u Hrvatskoj, ekonomikom zdravstva i analizom ponašanja i preferencija potrošača.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Export Competitiveness of the Croatian Food Industry Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2018, Argumenta Oeconomica,  41(2), str. 135-155.
 2. Sectoral linkages of taxes: An input-output analysis of the Croatian economy Hodžić, Sabina, Damira Keček i Davor Mikulić, 2018, Ekonomický Časopis, 66(6), str. 598–620 
 3. Regional competitiveness in the context of “New industrial policy” – the case of Croatia Bačić, Katarina i Zoran Aralica, 2017, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 35 (2), str. 551–582.
 4. International competitiveness and restructuring of the Croatian food industry Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2017, Acta Oeconomica, 67 (3), str. 435–462.
 5. Transport infrastructure construction in Croatia: an analysis of public-private partnerships Grubišić Šeba, Mihaela, 2015, Southeast European and Black Sea Studies, 15 (3), str. 327–360. 
 6. Assessment of drug-related public expenditures in Croatia Jurlina Alibegović, Dubravka i Sunčana Slijepčević, 2015, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 24 (1), str. 1─20.
 7. Does international trade cause regional growth differentials in Croatia? Mikulić, Davor i Andrea Galić Nagyszombaty, 2015, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 33 (1), str. 81─102. 
 8. Export competitiveness of Croatian textile industry ─ CMS analysis and importance for economy Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2014, Tekstil ve Konfeksiyon, 24 (2), str. 158─168.
 9. A new cluster-based financial vulnerability indicator and its application to household stress testing in Croatia Nestić, Danijel i Ivana Herceg, 2014, Emerging Markets Finance and Trade, 50 (5), str. 60–77.
 10. The recent health reform in Croatia: true reforms or just a fundraising exercise? Švaljek, Sandra, 2014, Health Policy, 115 (1), str. 36─43. 
 11. Real estate boom and export performance bust in Croatia Tkalec, Marina i Maruška Vizek, 2014, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 32 (1), str. 11─34. 
 12. Regional matching (in)efficiency on the Croatian labour market Tomić, Iva, 2014, Acta Oeconomica, 64 (3), str. 287─312. 
 13. Matching, adverse selection and labour market flows in a (post)transition setting: the case of Croatia Tomić, Iva i Polona Domadenik, 2012, Post-Communist Economies, 24 (1), str. 39─72. 
 14. Equity investment strategies: the case of Croatia Barbić, Tajana i Iva Čondić-Jurkić, 2010, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 23 (4), str. 63─77. 
 15. The economic effects of Croatia's accession to the European Union Lejour, Arjan, Andrea Mervar i Gerard Verweij, 2009, Eastern European Economics, 47 (6), str. 60─83. 
 16. Modeling inflation in Croatia Vizek, Maruška i Tanja Broz, 2009, Emerging Markets Finance and Trade, 45 (6), str. 87─98.

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Osnove input-output analize s primjenom na hrvatsko gospodarstvo Mikulić, Davor, 2018. Zagreb : Ekonomski institut, Zagreb.
 2. Klasteri konkurentnosti u Hrvatskoj Anić, Ivan-Damir, Katarina Bačić i Zoran Aralica, 2018, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 69(5), str. 571-593.
 3. Perspektive razvoja industrije hrane i pića u međunarodnom okruženju : slučaj Hrvatske Buturac, Goran, 2018, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 69(2), str. 131-162.
 4. Analiza strukturnih obilježja prerađivačke industrije Republike Hrvatske Prester, Jasna i Ivana Rašić Bakarić, 2017, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 68(4), str. 341-383.
 5. Analiza odnosa nezaposlenosti i inflacije u uvjetima krize : primjer Hrvatske Recher, Vedran, Marina Matošec i Petra Palić, 2017, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 68(1), str. 32-58.
 6. Država i ekonomija: gdje je Hrvatska? Buturac, Goran, 2015, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 65(5), str. 513-540.
 7. Demographic profile and purchasing outcomes of fashion conscious consumers in Croatia Anić, Ivan-Damir i Mirela Mihić, 2015, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 66 (2), str. 103─118. 
 8. Pristup financiranju poduzetnika u Hrvatskoj ─ jesu li inovatori u nepovoljnijem položaju? Botrić, Valerija i Ljiljana Božić, 2015, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 66 (5), str. 431─454. 
 9. Relative labour market outcomes of immigrants in Croatia Botrić, Valerija, 2015, Economics & Sociology, 8 (3), str. 197─214.
 10. Izvoz prehrambene industrije i učinci na gospodarstvo: slučaj Hrvatske Buturac, Goran i Maruška Vizek, 2015, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 66 (3), str. 203─230.
 11. Planska područja Hrvatske u kontekstu regionalne politike Kordej-De Villa, Željka i Dane Pejnović, 2015, Hrvatski geografski glasnik, 77 (1), str. 47─69. 
 12. Analiza razlika u plaćama između javnog sektora, poduzeća u državnom vlasništvu i privatnog sektora u Hrvatskoj 2000.─2012. Nestić, Danijel, Ivica Rubil i Iva Tomić, 2015, Privredna kretanja i ekonomska politika, 24 (136), str. 7─51.
 13. Hrvatska tekstilna industrija u Europskoj uniji – konkurentnost i značenje za ukupno gospodarstvo Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2014, Tekstil, 63 (3─4), str. 113─125.
 14. No island is an island: participatory development planning on the Croatian islands Starc, Nenad i Paul Stubbs, 2014, International Journal of Sustainable Development and Planning, 9 (2), str. 158─176.
 15. Makroekonomske neravnoteže u hrvatskoj ekonomiji : dualitet između financijskog i realnog sektora Krnić, Branko i Dubravko Radošević, 2014,  Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 65(2), str. 3-34.
 16. Mind the gap: citizens' and companies' views of business culture in Croatia Budak, Jelena, Edo Rajh i Paul Stubbs, 2013, Croatian Economic Survey, 15 (1), str. 89─114. 
 17. Troškovi izdavatelja vrijednosnih papira na hrvatskom tržištu kapitala Grubišić Šeba, Mihaela, 2013, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 64 (3), str. 213─240.
 18. Moraju li se hrvatske autoceste dati u koncesiju? Grubišić Šeba, Mihaela, 2013, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 64 (6), str. 630─660. 
 19. Exploring relationships among internationalization, choice for research and development approach and technology source and resulting innovation intensity: case of a transition country Croatia Dabić, Marina, Tugrul U. Daim, Zoran Aralica i A. Elvan Bayraktaroglu, 2012, Journal of High Technology Management Research, 23, str. 15─25. 
 20. Factors driving bribe payments: survey evidence from Croatia Goel, Rajeev K., Jelena Budak i Edo Rajh, 2012, Transition Review Studies, 19, str. 13─22. 
 21. Upravljanje kapitalnim računom Hrvatske i dužnička kriza evropske monetarne unije : preispitivanje Radošević, Dubravko, 2012, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 63(3-4), str. 127-161.
 22. Purchasing power parity in a transition country: the case of Croatia Tkalec, Marina i Maruška Vizek, 2011, Comparative Economic Studies, 53, str. 223–238. 
 23. Pokazatelji uspješnosti i upravljanje lokalnim razvojem: primjer Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara Jurlina Alibegović, Dubravka i Ljiljana Blažević, 2010, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 61 (11), str. 631─335. 
 24. The gender wage gap in Croatia – Estimating the impact of differing rewards by means of counterfactual distributions Nestić, Danijel, 2010, Croatian Economic Survey, 12 (1), str. 83─119.
 25. Uloga vijećnika gradskih vijeća u upravljanju i razvoju gradova u Hrvatskoj Alibegović, Dubravka Jurlina i Sunčana Slijepčević, 2010, Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, 10(2), str. 399-426.
 26. Strategija liberalizacije kapitalnih tokova Hrvatske s inozemstvom Radošević, Dubravko, 2010, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 61 (12), str. 725-768.
 27. Firm's characteristics, strategic factors and firm's performance in the Croatian manufacturing industry Anić, Ivan-Damir, Edo Rajh i Ivan Teodorović, 2009, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 60 (9─10), str. 413─431. 
 28. Ciklički prilagođeni proračunski saldo: primjer Hrvatske Švaljek, Sandra, Maruška Vizek i Andrea Mervar, 2009, Privredna kretanja i ekonomska politika, 19 (120), str. 49─81. 
 29. Asymmetric information in health insurance: some preliminary evidence from the Croatian state-administered supplemental plan Vukina, Tomislav i Danijel Nestić, 2008, Privredna kretanja i ekonomska politika, 18 (115), str. 25─47.
 30. Corruption in Croatia: Perceptions Rise, Problems Remain Budak, Jelena, 2007, Croatian Economic Survey, 9, str. 35-68.

Projekti

Prikaži sve
 1. Definiranje metode masovne procjene vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj (MMPEIZ), 2017. – 2018. Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditeljica projekta: Tajana Barbić
 2. Utvrđivanje konkurentskih i kolaborativnih prednosti i razvojnih potencijala Grada Vukovara, 2018. Naručitelj: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
  Voditeljice projekta: Marijana Sumpor, Irena Đokić
 3. Primjernost mirovina i odbici za djecu u sustavu poreza na dohodak u Hrvatskoj (PenAdeq), 2018. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj projekta: Danijel Nestić
 4. Izrada publikacije „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske“ – NEKRET, 2017. – 2018. Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
  Voditelj: Ivan Žilić
 5. Procjena učinaka poticanja razvoja poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj putem ministarstva nadležnog za poduzetničku infrastrukturu na ekonomske rezultate u jedinicama lokalne samouprave – Poduzetničke zone, 2018. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 
  Voditeljica projekta: Dubravka Jurlina Alibegović
 6. Prijedlozi za unapređenje zadružnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, 2018. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  Voditeljica projekta: Tanja Broz
 7. Popratna studija o Preporukama Vijeća o uključivanju dugotrajno nezaposlenih na tržište rada – izvješće za Hrvatsku (LTU), 2018. Naručitelj: Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (wiiw)
  Voditeljica projekta: Valerija Botrić
 8. Evaluacija utjecaja poticaja na mlada poduzeća tijekom recesije – GRANT IMPACT, (Tvoj Grant@EIZ), 2018. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj Grant@EIZ)
  Voditelj projekta: Bruno Škrinjarić
 9. Učinci sveobuhvatne reforme mjera aktivne politike u zapošljavanju na ishode na tržišta rada mladih u Hrvatskoj – SOR, (Tvoj Grant@EIZ), 2018. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj Grant@EIZ)
  Voditeljica projekta: Iva Tomić
 10. Analitičke odrednice naknade za pravo puta na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, 2017.–2018. Naručitelj: Hrvatski Telekom d.d.
  Voditeljica projekta: Maruška Vizek
 11. Analiza financijskog poslovanja televizijskih nakladnika na lokalnoj razini u RH u 2014. i 2015. godini, 2017. Naručitelj: Agencija za elektroničke medije
  Voditeljica: Tajana Barbić
 12. Izvori izvoznog rasta i industrijski razvoj: empirijski dokazi u Hrvatskoj (INDUS), 2017. (Tvoj grant@EIZ) Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Goran Buturac
 13. Analiza utjecaja povećanja trošarina, uvođenja minimalnih cijena i restrikcija u oglašavanju na proizvođače piva u Republici Hrvatskoj, 2017. Naručitelj: Udruga pivara / Heineken Hrvatska
  Voditeljica: Marina Tkalec
 14. Analiza intenziteta tržišnih sila i produktivnosti poduzeća u Hrvatskoj, 2017. Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 15. Distribucijski učinak fiskalne politike u Hrvatskoj, 2016. ─ 2017. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Ivica Rubil
 16. Sveobuhvatni model istraživanja zabrinutosti za privatnost u online okruženju (PRICON), 2014. ─ 2019. Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost
  Voditeljica: Jelena Budak
 17. Polazne osnove za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb – gospodarski aspekti (SUAZ), 2016. Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba (Ured)
  Voditeljica: Irena Đokić
 18. Ekonomski atlas HT Grupe, 2016. Naručitelj: Hrvatski Telekom d.d.
  Voditeljica: Maruška Vizek
 19. Projekcije o budućim kretanjima na tržištu rada (PROLAB), 2015. ─ 2016. Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Voditeljica: Marina Tkalec
 20. Utjecaj recesije na strukturu i kretanje nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj (ZAMAH), 2015. ─ 2016. Naručitelj: Europski socijalni fond
  Voditeljica: Iva Tomić
 21. Kros-sektorska analiza sektora Promet i logistika i sektora Ekonomija i trgovina (XSEK), 2015. ─ 2016. Naručitelj: Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Voditelj: Ivan Žilić
 22. Društveno-ekonomska analiza troškova i koristi u modelu fiskalnih poticaja za održivo poslovanje i razvoja izvoznih radno intenzivnih djelatnosti u prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske, 2015. Naručitelj: Hrvatski klaster konkuretnosti industrije tekstila, kože i obuće
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 23. Izrada profila sektora za potrebe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (PROSEK), 2015. Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 24. Studija o učincima minimalne plaće na zapošljavanje, proizvodnost i životni standard radnika u Hrvatskoj (MinPlaca), 2015. Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 25. Osvrt stručnjaka na „Pristup NEET populaciji ─ ključni sastojci za uspješno partnerstvo u poboljšanju participacije na tržištu rada“, 2015. Naručitelj: ICF Consulting Services Ltd (ICF) (prema ugovoru s Općom upravom za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije u svrhu „Podrške za zajedničko učenje u okviru Europske strategije zapošljavanja“)
  Voditeljica: Iva Tomić
 26. Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj (CREATICO), 2014. – 2015. Naručitelj: Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija
  Voditeljica: Ivana Rašić Bakarić
 27. Povezanost zombi kreditiranja, produktivnosti i zaposlenosti, 2014. ─ 2015. Naručitelji: Globalna mreža za razvoj (GDN) i Centar za ekonomska istraživanja i postdiplomsko obrazovanje ─ Ekonomski institut (CERGE-EI)
  Voditeljica: Tanja Broz
 28. Strateška studija o radnoj mobilnosti ─ Hrvatska, 2014. Naručitelj: Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (WIIW)
  Voditeljica: Valerija Botrić
 29. Makroekonomska analiza izvozne konkurentnosti prehrambene industrije Republike Hrvatske, 2014. Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Goran Buturac
 30. Usluge izrade tablica ponude i uporabe prema KPD 2008 klasifikaciji proizvoda i NKD 2007 klasifikaciji djelatnosti za 2010. godinu, 2014. Naručitelj: Državni zavod za statistiku
  Voditelj: Davor Mikulić
 31. Analiza razlike u plaćama između privatnog sektora, sektora poduzeća u državnom vlasništvu i javnog sektora, 2014. Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 32. Analiza produktivnosti hrvatskih poduzeća, 2014. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditeljica: Sonja Radas
 33. Gospodarsko i društveno vrednovanje za Hrvatsku morsku i obalnu strategiju (ESA), 2013. Naručitelj: Priority Action Programme/Regionial Activity Centre, Split
  Voditelj: Nenad Starc
 34. Anketno istraživanje izloženosti poslovnog sektora u Hrvatskoj korupciji i drugim oblicima kriminala, 2012. ─ 2013. Naručitelj: Ured za droge i kriminal Ujedinjenih naroda (UNODC)
  Voditeljica: Jelena Budak
 35. Istraživanje javnih troškova i uspostava sustava pokazatelja uspješnosti u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj – Studija ostvarivosti i provedivosti znanstveno-istraživačkog projekta, 2012. Naručitelj: Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
 36. Učinci financijske krize na financijsku ranjivost kućanstava u Hrvatskoj, 2011. ─ 2012. Naručitelji: Globalna mreža za razvoj (GDN) i Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (WIIW)
  Voditelj: Danijel Nestić
 37. Program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012. ─ 2016. (PUR Benkovac), 2011. ─ 2012. Naručitelj: Grad Benkovac
  Voditelj: Nenad Starc
 38. Ocjena poreznih olakšica za poticanje projekata istraživanja i razvoja u poslovnom sektoru, 2011. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditeljica: Sandra Švaljek
 39. Smjernice razvoja obrtništva u Republici Hrvatskoj od 2011. do 2012. godine, 2010. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditeljica: Jelena Budak
 40. Analitičke podloge za učinkovitu decentralizaciju u Hrvatskoj, 2010. Naručitelj: Hrvatska zajednica županija
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
 41. Analiza razvoja i stanja obrtništva u Republici Hrvatskoj, sa smjernicama za pripremu razvojne strategije, 2010. Naručitelj: Hrvatska obrtnička komora
  Voditeljica: Sandra Švaljek
 42. Strateške odrednice razvitka i konkurentnost prerađivačke industrije Hrvatske do 2013. godine, 2009. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Željko Lovrinčević
Vrh