Izazovi lokalnog i regionalnog razvoja u Hrvatskoj (RELI2)

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta: 1. siječnja 2024. - 31. prosinca 2027. 
Voditeljica projekta: Ivana Rašić
SuradniceTanja Broz, Dubravka Jurlina Alibegović, Željka Kordej-De Villa, Sunčana Slijepčević

Sažetak
Projektom će se istražiti ekonomski, društveni, tehnološki i institucionalni aspekti lokalnog i regionalnog razvoja u Hrvatskoj. Predmet istraživanja su lokalne i/ili regionalne jedinice u Hrvatskoj, a samo istraživanje provodi se kroz tri komponente. Prva komponenta uključuje ispitivanje nejednakosti između lokalnih i/ili regionalnih jedinica u Republici Hrvatskoj s obzirom na kapacitete za obavljanje javnih funkcija koji se mjere pokazateljima konstruiranih na temelju dostupnih sekundarnih podataka te ispitivanjem percepcije građana (stanovnika) određene lokalne/regionalne jedinice. Druga komponenta vezana je uz utvrđivanje nejednakosti između lokalnih i/ili regionalnih jedinica u Republici Hrvatskoj u primjeni novih tehnologija u upravljanju lokalnim i/ili regionalnim problemima. Ova komponenta također sadrži primarno i sekundarno istraživanje. Treća komponenta projekta odnosi se na ispitivanje veza između razvoja inovacija, poduzetništva, kreativnosti, održivosti i lokalnog/regionalnog razvoja. Ova komponenta provodi se sekundarnim istraživanjem, a prema potrebi mogu se koristiti i rezultati provedenih primarnih istraživanja iz prve dvije komponente.  
  

Projekt „Izazovi lokalnog i regionalnog razvoja u Hrvatskoj“, praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, financiran je sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU.
Vrh