dr. sc. Ivana Rašić

dr. sc. Ivana Rašić
 • E-MAIL:
  irasic@eizg.hr
 • RADNO MJESTO:
  znanstvena savjetnica, predstojnica Odjela za regionalni razvoj
 • ZVANJE:
  znanstvena savjetnica

Obrazovanje

 • 2010. doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005. magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
 • 2000. diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
 • 1999. polazila jedan semestar na Visokoj školi za međunarodne odnose u Eisenstadtu (Fachochschule für Internationale Wirtschaftsbeziehungen), Austrija

Radno iskustvo

 • 2001. - Ekonomski institut, Zagreb 
 • 2001. - Creditreform d.o.o. Zagreb, Odjel za izradu bonitetnih izvještaja tvrtki, referentica
 • 2000. – 2001. - KPMG d.o.o., asistentica na Projektu uspostave Središnje državne riznice i uvođenja SAP programa u Ministarstvu financija

Područja interesa

 • multivarijatna analiza 
 • operacijska istraživanja 
 • ekonometrija 
 • regionalna i urbana ekonomija

Izabrana bibliografija

 • Rašić Bakarić, Ivana; Vizek, Maruška i Marina Tkalec, 2011, "Primjena modelskog pristupa u izračunu navješćujućeg kompozitnog indeksa: slučaj CROLEI indeksa", Ekonomski pregled, 62 (11), str. 613-635. 
 • Rašić Bakarić, Ivana i  Maruška Vizek, 2010, "Analiza konkurentnosti i strukturnih obilježja prerađivačke industrije Republike Hrvatske", Ekonomski pregled, 61 (5-6), str. 241-270. 
 • Đokić, Irena; Rašić Bakarić Ivana i Jelena Šišinački, 2010, Strateški programi lokalnog razvoja - hrvatska iskustva, Zagreb: Jesenski i Turk, Ekonomski institut, Zagreb. 
 • Podrug, Najla; Rašić Bakarić, Ivana i Sunčana Slijepčević, 2007, "Identificiranje i analiza temeljnih kriterija za izbor banke u Hrvatskoj“, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, str. 255.-273. 
 • Nestić, Danijel i Ivana Rašić Bakarić, 2008, „From work to retirement: Pension system incentives to continued labour market participation in Croatia“ u knjizi New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia, Vehovec, Maja (ur.), Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb i Friedrich Ebert Stiftung, str. 81-99. 
 • Rašić Bakarić, Ivana, 2006, "Primjena faktorske i klaster analize u otkrivanju regionalnih nejednakosti“, Privredna kretanja i ekonomska politika, 15 (105), str. 53.-76. 
 • Botrić, Valerija; Rašić, Ivana i Jelena Šišinački, 2004, "Comparative Analysis of Regional Unemployment and Regional Gross Domestic Product (RGDP) in Croatia and Selected Transition Countries" rad na konferenciji "Regions and Fiscal Federalism" u organizaciji European Regional Science Association (ERSA) i University of Porto, Portugal, 25.-29. kolovoz. 
 • Rašić, Ivana, 2003, "Introduction of Nomenclature of Territorial Units for Statistics in Croatia", rad na konferenciji "Peripheres, Centres and Spatial Development in the New Europe", u organizaciji European Regional Science Association (ERSA) i University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finska, 27.-30. kolovoz.

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
 
Vrh