Otpornost potrošača na narušavanje privatnosti online – REPRICON

Otpornost potrošača na narušavanje privatnosti online – REPRICON

Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje projekta: 3. siječnja 2020. - 2. siječnja 2024. 
Voditeljica projekta: Jelena Budak
SuradniciEdo Rajh, Bruno Škrinjarić, Sunčana Slijepčević, Zvjezdan Penezić, Šime Lugović


Sažetak projekta: 
Cilj projekta je razviti i empirijski testirati konceptualni model otpornosti korisnika Interneta koji su iskusili povredu privatnosti online. Sveobuhvatni popis odrednica otpornosti potrošača i prilagodbi ponašanja u online okruženju temeljit će se na interdisciplinarnom pristupu u proučavanju postojeće literature o otpornosti i ponašanju potrošača u online okruženju, u cilju definiranja varijabli u modelu. Objedinjavanje različitih koncepata otpornosti i integriranje suvremenih teorija ponašanja potrošača koristit će se za razvoj teorijskog okvira za online otpornost potrošača. U projektu će se razviti i  ocijeniti valjanost jedinstvenog mjernog instrumenta za uspješno ispitivanje čitavog modela na anketnim podacima prikupljenima na neto uzorku od 1000 korisnika interneta koji su doživjeli narušavanje privatnosti online. Odnosi među varijablama u modelu će se analizirati modeliranjem strukturalnim jednadžbama. Istražit će se i tehnička sigurnost na internetu i percipirani rizik povrede privatnosti u kontekstu ponašanja potrošača, tipologija korisnika interneta koji su doživjeli narušavanje privatnosti online, kao i povezanost otpornosti potrošača na povredu privatnosti online s digitalizacijom javnog sektora. Integrirani rezultati istraživanja doprinijet će definiranju završnog modela otpornosti potrošača online. Istraživanje u okviru REPRICON-a će ujediniti segmentirane i kontradiktorne nalaze prethodnih studija, identificirati najnovije trendove u istraživanju u različitim disciplinama, i iznaći teorijski i empirijski okvir za daljnja primijenjena istraživanja u društvenim znanostima. Implikacije i preporuke za politike koje proizlaze iz istraživanja koristile bi poslovnoj zajednici za razvoj učinkovitih poslovnih strategija. Očekivani je učinak i u podizanju svijesti donositelja javnih politika o važnosti zaštite privatnosti u online okruženju, kao i u odgovoru na pitanje kako izgraditi otpornost građana u digitalnom društvu.
 

PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Potrošači

Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom IP-2019-04-7886.
Vrh