Uloga oglašavanja u kupnjama potrošača preko mobilnih uređaja: moderirajući učinak inovativnosti potrošača (InnovM-ADS)

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta:  1. veljače 2020. – 2. prosinca 2020.
Voditelj projekta: Ivan-Damir Anić
Suradnici: Nicoletta Corrocer (ICRIOS, Sveučilište Bocconi, Italija), Mirela Mihić (Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, Hrvatska), Ivana Kursan Milaković (Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, Hrvatska)

Sažetak:
Cilj ovog projekta bio je razviti i testirati model koji će analizirati utjecaj stavova potrošača prema mobilnom oglašavanju i iskustva potrošača s mobilnim web stranicama na namjeru kupnje oglašavanih proizvoda i usluga putem mobilnih uređaja, razmatrajući inovativnost potrošača kao moderatorsku varijablu. Podaci prikupljeni od strane agencije za istraživanje tržišta analizirani su primjenom faktorske analize i modelom strukturnih jednadžbi (SEM). Uzorak uključuje korisnike mobilnih uređaja u Hrvatskoj (n=300). Rezultati istraživanja pokazuju da je inovativnost potrošača važna varijabla u Hrvatskoj. Inovativniji potrošači imaju pozitivnije stavove prema mobilnom oglašavanju i veća je vjerojatnost da će kupiti oglašavane proizvode i usluge u odnosu na manje inovativne kupce. Važnost navigacije mobilnih web stranica ima pozitivan utjecaj na kupnje preko mobiulnih uređaja. Ovaj projekt pridonosi boljem razumijevanju čimbenika i uspješnosti reklamiranja putem mobilnih uređaja s aspekta potrošača. U sklopu projekta dane su preporuke menadžerima kako da uspješnije targetiraju svoje kupce u pokretu. Rezultati istraživanja predstavljeni su na međunarodnoj 2020 EMAC Regional konferenciji i na Znanstvenom utorku. Konačni rezultat ovog projekta je znanstveni rad poslan u međunarodni znanstveni časopis indeksiran u Web of Science Core Collection (Q1).
 


 PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Potrošači 

Vrh