Prethodna evaluacija Razvojne strategije Međimurske županije do 2020.; Ex-ante RSMŽ


Naručitelj: Međimurska županija
Trajanje projekta: travanj 2014. – lipanj 2017.
Voditelj: dr. sc. Irena Đokić


Sažetak:
Osnovna svrha prethodnog vrednovanja bila je poboljšanje kvalitete ŽRS, a time ujedno i kvalitete cjelokupnog procesa programiranja. Vrednovanje je pridonijelo postizanju nužne povezanosti ŽRS-a (u ovom slučaju Međimurske županije) sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske te osiguralo usklađenost s drugim županijskim i nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima kao i onima na razini EU-a. Prethodnim vrednovanjem osiguralo se da Razvojna strategija Međimurske županije bude ocijenjena na temelju sljedećih osnovnih kriterija: – opravdanost (utvrđivanje opravdanosti ŽRS-a); – relevantnost (važnost i snaga informacija te njihova potpunost); – konzistentnost (dosljednost ciljeva); – koherentnost (unutarnja: ocjena postojanja sinergije između ciljeva ŽRS-a, te vanjska: ocjena usklađenosti izrađene strategije s drugim razvojnim programima).

 

Vrh