Novi broj Sektorskih analiza: Energetika: obnovljivi izvori energijeNovi broj publikacije Sektorske analize donosi analizu stanja i kretanja u sektoru Energetike: obnovljivi izvori energije. S 2020. godinom završava se desetogodišnje razdoblje za ispunjenje obvezujućih zajedničkih i nacionalnih ciljeva iz politike smanjenja emisija stakleničkih plinova iz energetskog sektora, a koji već imaju definirani nastavak do 2030. godine, s pogledom na 2050. godinu. Nakon analize glavnih pokazatelja sektora obnovljivih izvora energije Hrvatske u kontekstu Europske unije, autorica Biljana Kulišić* daje pregled razvoja tržišta električne energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj. U posebnom dijelu publikacije autorica Ivana Rašić analizira poslovanje vodećih trgovačkih društava energetskog sektora u Hrvatskoj.

Kao i do sada, publikaciji možete pristupiti putem mrežnih stranica Ekonomskog instituta, Zagreb ovdje ili otvorite priloženi dokument.
* Dr. sc. Biljana Kulišić, dipl. oec., je zaposlena kao starija istraživačica u Odjelu za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša u Energetskom institutu Hrvoje Požar. Nacionalna je predstavnica Republike Hrvatske u IEA Bioenergy Task 43. Od 2000. godine aktivno sudjeluje bilo kao suradnica ili voditeljica brojnih istraživanja i EU projekata. Od 2019. vrši stručno vodstvo u Tematskoj radnoj skupini BioEast inicijative za Energiju iz biomase i nove materijale s dodanom vrijednosti, koje koordinira Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske.
 
Vrh