Studentske stručne prakseEkonomski institut, Zagreb obavještava zainteresirane studente i studentice viših godina studija te apsolvente ekonomskih i drugih fakulteta koji se žele upoznati s radom u znanstvenom institutu da otvaramo mogućnost obavljanja studentske prakse u našem Institutu.

Praksa je osmišljena na isključivo dobrovoljnoj bazi, u trajanju od par tjedana, i može obuhvaćati raznolike poslove i aktivnosti iz područja kojim se Institut bavi, a sve prema dogovoru i potrebama pojedinih suradnika Instituta. Po završetku prakse, studentu i/ili studentici će se izdati potvrda o obavljenoj praksi. Zainteresirane studente i studentice pozivamo da dostave svoj životopis i motivacijsko pismo elektroničkim putem Magdaleni Pongrac na mpongrac@eizg.hr​ kako bi suradnici Instituta kad se ukaže potreba mogli izravno kontaktirati odabranog studenta i/ili studenticu radi daljnjeg dogovora.

Studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na praksu se primaju prema sklopljenom Ugovoru o suradnji između Instituta i Fakulteta (EFZG) u predmetu izvođenja stručne prakse koji se primjenjuje od 21.8.2018. Studente Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upućujemo da se za obavljanje stručne prakse za koju će dobivati ECTS bodove jave nadležnoj službi na EFZG-u.
 
EFZG će dostaviti Institutu uputnicu za obavljanje stručne prakse sa životopisom i motivacijskim pismom studenta koja jasno odražava njegove interese, i upućivati na stručnu praksu Institutu studente 4. i 5. godine studija smjera ekonomija, s kapacitetom i interesom te stečenim znanjima koji ih čine podobnim kandidatima za uključivanje u znanstveno-istraživački rad.


 


2024.


 • Domagoj Ćorić obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore u razdoblju 3. 6. 2024. - 21. 6. 2024. pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Zorana Aralice. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima prikupljanja podataka za znanstveno istraživanje te traženju prikladne literature iz područja polito-ekonomskih odnosa međunarodnih institucija i Ukrajine. Kao rezultat rada na studentskoj praksi student je napisao izvještaj zasnovan na pronađenim izvorima literature.
 
 • Ivan Culej obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj u razdoblju 17. 6. 2024. - 28. 6. 2024. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Ivane Rašić. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima prikupljanja i uređivanja podataka za znanstveno istraživanje kao i pomoćnim poslovima pri uređivanju publikacije Sektorske analize. Kao rezultat rada na studentskoj praksi student je napisao izvještaj.

2023.


 • Hrvoje Hrnkaš obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj, u razdoblju od 17.4.2023. do 26.5.2023., pod mentorstvom voditeljice dr. sc. Dubravke Jurlina Alibegović. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima prikupljanja statističkih podataka, identificiranja, odabira i organizacije literature te formatiranja i uređivanja teksta i literature. Sudjelovao je na poslovima prikupljanja kontakt podataka za provedbu anketnog istraživanja.
 
 • Ana Sladić obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj, u razdoblju od 24.4.2023. do 26.5.2023., pod mentorstvom voditeljice dr. sc. Sunčane Slijepčević. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima prikupljanja statističkih podataka, izrade baze podataka iz različitih izvora podataka u programu Excel, identificiranja, odabira i organizacije znanstvene literature, formatiranja i uređivanja teksta i literature. Također, sudjelovala je na poslovima prikupljanja kontakt podataka za provedbu anketnog istraživanja.
 
 • Nina Dlesk obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku, u razdoblju od 15.11.2023. do 15.12.2023., pod mentorstvom dr. sc. Valerije Botrić. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima prikupljanja podataka za znanstveno istraživanje, obrade statističkih podataka te izrade podloga za prezentaciju rezultata znanstvenog istraživanja. Studentica je također sudjelovala na internoj radionici vezanoj uz područje ekonomike okoliša te konferenciji iz područja zaštite privatnosti i podataka.

2022. 
 
 • Dora Walter obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i poslovne sektore u razdoblju od 2. 2. 2022. do 17. 2. 2022. pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Zorana Aralice. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na nizu poslova vezanih za izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Studentica je napisala seminarski rad na temu "Utjecaj mirovinskih fondova na gospodarstvo Republike Hrvatske, SAD-a i odabranih država Europske unije". Pored toga, studentica se osposobljavala u području prikupljanja i obrade podataka o suradnjama istraživača, kao i podataka koji se odnose na koautorstva s autorima iz Hrvatske i inozemstva. 
 

2021.
 • Karlo Bračun obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku, u razdoblju od 01. 03. 2021. do 19. 03. 2021., pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Ivana Žilića. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima vezanim uz obradu podataka u statističkom programu R te prikupljanju i pregledu literature.
 
 • Nino Zlatar, student Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku, u razdoblju od 08. 03. 2021. do 26. 03. 2021., pod mentorstvom voditelja studntske prakse dr. sc. Vedrana Rechera. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima prikupljanja podataka za znanstveno istraživanje.
 
 • Viktor Rajković obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj, u razdobljima od 08. 03. 2021. do 26. 03. 2021. te od 19. 03. 2021. do 07. 05. 2021., pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Dubravke Jurlina Alibegović. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima vezanim uz obradu numeričkih podataka prikupljenih iz različitih domaćih izvora u Excel formatu te formatiranju i izradi Excel baze podataka za istraživanje teme o pametnim gradovima u Hrvatskoj i poreznoj autonomiji hrvatskih gradova. Student je prikupio i obradio podatke za istraživanje administrativne organizacije, upravnih i financijskih kapaciteta gradova.
 
 • Ivona Štajduhar obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku, u razdoblju od 06. 04. 2021. do 30. 04. 2021., pod mentorstvom voditeljice dr. sc. Valerije Botrić. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima prikupljanja znanstvene literature, prikupljanja i obrade statističkih podataka.
 
 • Jana Talan obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju, u razdoblju od 18. 05. 2021. do 17. 06. 2021., pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Gorana Buturca. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na nizu poslova vezanih za izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali prikupljanje i obradu tekstualnih i numeričkih podataka te analizu statističkih podataka (aritmetičke sredine, prosječne godišnje stope promjene, standardne devijacije, verižnih indeksa). U suradnji s voditeljem stručne prakse, studentica Jana Talan također je analizirala statističke podatke primjenom korelograma u programskom paketu Statistica 6.0, izračunavala je koeficijente korelacije te je analizirala smjer i dinamiku statističkih veza među odabranim statističkim varijablama. Također je proučavala metodološku osnovu analize međunarodne trgovine među zemljama te je na uzorku zemalja novih članica Europske unije izračunavala pokazatelje entropije, apsolutnog i relativnog deficita te udjela izvoza u bruto domaćem proizvodu.
 
 • Marko Ivančić obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i poslovne sektore u razdoblju od 01. 06. 2021. do 21. 06. 2021., pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Zorana Aralice. U sklopu stručne prakse, student je radio na nizu poslova vezanih za izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali skidanje podataka iz EUROSTAT baza, prikupljanje i obradu tekstualnih i numeričkih podataka te analizu statističkih podataka (deskriptivna komparativna analiza vrijednosti različitih pokazatelja digitalne ekonomije). Student je izradio izvještaj o primjeni različitih oblika digitalnih tehnologija u odabranim zemljama Europske unije.
 
 • Mislav Zonjić obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj, u razdoblju od 24.6.2021. do 2.7.2021., pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Dubravke Jurlina Alibegović. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima vezanim uz obradu numeričkih podataka prikupljenih iz financijskih izvještaja jedinica lokalne samouprave iz baze podataka Ministarstva financija Republike Hrvatske u Excel formatu te formatiranje i izradu Excel baze podataka za istraživanje teme o poreznoj autonomiji hrvatskih gradova.
 
 • Luka Smokrović obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj, u razdoblju 4.10.2021. - 29.10.2021., pod mentorstvom voditeljice dr. sc. Željke Kordej-De Villa. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima prikupljanja, obrade i interpretacije statističkih podataka, identificiranja, odabira i organizacije literature te formatiranja i uređivanja teksta i literature. Sudjelovao je na poslovima provođenja online ankete, koji su uključivali pomoć pri formuliranju, uređivanju i prevođenju ankete na engleski jezik te slanje ankete na prikupljene e-mail adrese.
 
 • Matea Maloča obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore, u razdoblju od 8.11.2021. do 23.12.2021. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne prakse, studentica je prikupila i sistematizirala relevantnu literaturu i bazu podataka te time kao koautor sudjelovala u pisanju znanstvenog rada. Studentica je također radila na provedbi ankete na istraživačkom projektu, uređivanju znanstvenih radova i izradi izvještaja EIZ-a. 

2020.
 • Ana Lujić, obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjel za inovacije, poslovnu ekonomiku i ekonomske sektore, u razdoblju od 03. 02. 2020. do 05. 03. 2020., pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na nizu poslova vezanih za izradu znanstvenih radova. Ti su poslovi obuhvaćali pretraživanje međunarodne literature na zadanu istraživačku temu i sastavljanje pregleda relevantne literature na engleskom jeziku s referencama za znanstveni rad. Studentica je za potrebe znanstvenog istraživanja radila deskriptivnu statističku analizu anketnih podataka.  

 


2019.
 • Anamarija Brković, studentica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore u razdoblju od 25.2.2019. do 23.3.2019. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na nizu poslova vezanih za izradu znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali pretraživanje međunarodne literature na zadanu istraživačku temu i sastavljanje pregleda relevantne literature na engleskom jeziku s referencama za zajednički znanstveni rad. Studentica je prisustvovala i dvama internim izlaganjima Reading grupe u Ekonomskom institutu, Zagreb.
 
 • Marko Perić obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj u razdoblju od 13.5.2019. do 17.5.2019. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Dubravke Jurline Alibegović. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima vezanim uz upravljanje imovinom gradova u Hrvatskoj i Njemačkoj, obradu numeričkih podataka prikupljenih iz različitih izvora u Excel formatu, te formatiranje i izradu Excel baza podataka za hrvatske i njemačke gradove.
 
 • Adelina Dokman obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj u razdoblju od 27.5.2019. do 14.6.2019. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Irene Đokić. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima vezanim za istraživanje o inovacijama u javnom sektoru u Hrvatskoj. Studentica je radila na prikupljanju literature, prikupljanju i organiziranju statističkih podataka relevantnih za istraživanje, izradi baze kontakata za provedbu anketnog istraživanja, unosu anketnog upitnika na Survey Monkey te slanja dopisa odabranim ispitanicima anketnog istraživanja.
 
 • Iva Šikić obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj u razdoblju od 4.7.2019. do 19.7.2019. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Irene Đokić. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima vezanim za istraživanje o zelenoj i plavoj infrastrukturi u hrvatskim gradovima. Studentica je radila na prikupljanju i organiziranju statističkih podataka relevantnih za istraživanje, izradi baze kontakata za potrebe provedbe intervjua, te prikupljanju podataka o provedenim projektima i projektima u tijeku kojima je u fokusu zelena i/ili plava infrastruktura u gradskim područjima.
 
 • Vanja Reinkowski, student sa Sveučilišta u Mannheimu, obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore u razdoblju od 10.7.2019. do 31.8.2019. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne praske, student je radio na nizu poslova vezanih za izradu istraživačke studije i znanstveni rad.
 
 • Marko Barić obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju u razdoblju od 19.8.2019. do 19.9.2019. pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Gorana Buturca. U sklopu stručne prakse, student je radio na nizu poslova vezanih za izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali prikupljanje i obradu tekstualnih i numeričkih podataka te analizu statističkih podataka (aritmetičke sredine, prosječne godišnje stope promjene, standardne devijacije, verižnih indeksa). Student Marko Barić također je analizirao statističke podatke primjenom korelograma u programskom paketu Statistica 6.0, izračunavao je koeficijente korelacije te je analizirao smjer i dinamiku statističkih veza među odabranim statističkim varijablama. U suradnji s voditeljem stručne prakse, primjenom regresijskog modela izradio je projekciju za broj zaposlenih u građevinskom sektoru u Republici Hrvatskoj za narednu godinu. Uz sve navedeno, proučavao je metodološku osnovu analize međunarodne trgovine među zemljama, te je na uzorku Republike Hrvatske izračunavao pokazatelje entropije, komparativnih prednosti i specijalizacije u intraindustrijskoj trgovini.
 
2018.
 • Lea Rodić, studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju i Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku u razdoblju od 12.2.2018. do 23.2.2018. pod mentorstvom voditeljica stručne prakse dr. sc. Valerije Botrić i dr. sc. Tanje Broz. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima izrade baze podataka za potrebe znanstvenog istraživanja.
 
 • Andrea Kovačić, student Visokog učilišta EFFECTUS obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb pod nadzorom mentorice dr. sc. Jelene Budak u sklopu treće godine studijskog programa preddiplomskog stručnog studija “Financije i pravo”. Navedenu praksu student je obavljao u razdoblju od 5.3.2018. do 15.4.2018.
 
 • Mihael Lovrečić, student Visokog učilišta EFFECTUS obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb pod nadzorom mentorice dr. sc. Jelene Budak u sklopu treće godine studijskog programa preddiplomskog stručnog studija “Financije i pravo”. Navedenu praksu student je obavljao u razdoblju od 5.3.2018. do 15.4.2018.
 
 • Domagoj Šelebaj, student Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore pod nadzorom mentora dr. sc. Zorana Aralice u razdoblju od 9.4.2018. do 9.5.2018. godine. 
 
 • Matea Boranić, studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb pod nadzorom mentorice dr. sc. Maruške Vizek, ravnateljice Ekonomskog instituta, Zagreb u razdoblju od 23.5.2018. do 19.6.2018.
 
 • Ivana Grabovac, studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju i Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku pod nazorom mentorica dr. sc. Valerije Botrić i dr. sc. Tanje Broz u razdoblju od 2.7. 2018. do 20.7.2018. godine. 
 
 • Matea Topić Crnoja, studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj pod nadzorom mentorice dr. sc. Dubravke Jurline Alibegović, u razdoblju od 9.10.2018. do 22.10.2018.                
 
2017.
 
 • Luka Baloković obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku, u razdoblju od 18.4.2017. do 9.6.2017. pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Ivice Rubila. U sklopu stručne prakse, student je u suautorstvu s voditeljem prakse započeo istraživanje o socioekonomskim nejednakostima u prekomjernoj tjelesnoj težini i pretilosti u Hrvatskoj. To je podrazumijevalo pronalazak i čitanje postojeće teorijske i empirijske literature vezane za temu istraživanja, upoznavanje s anketnim podacima koji će biti korišteni u istraživanju, kao i stjecanje znanja o korištenju statističkog programskog paketa Stata koji će se koristiti za pripremu i obradu podataka. Student je do kraja prakse uz pomoć mentora došao do prvih rezultata istraživanja, a suradnja će se nastaviti i nakon studentove prakse, s ciljem objave rezultata istraživanja u znanstvenom časopisu.
 
 • Ines Gracin obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj u razdoblju od 18.10.2017. do 3.11.2017. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Dubravke Jurline Alibegović. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima vezanim uz prikupljanje i obradu numeričkih podataka prikupljenih iz različitih domaćih i međunarodnih izvora u Excel formatu, formatiranje i izradu Excel baze podataka te prikupljanje i obradu tekstualnih sadržaja iz područja lokalnog razvoja.
 
 • Martina Pranjić obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore u razdoblju od 10.4.2017. do 25.5.2017. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na nizu poslova povezanih s izradom znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali odabir radova za pregled literature, prikupljanje i obradu tekstualnih i numeričkih podataka, sistematizaciju informacija prikupljenih iz različitih domaćih i međunarodnih izvora u Excel formatu te izradu PowerPoint prezentacije znanstvenog rada na engleskom jeziku za međunarodnu konferenciju. Izvršavajući radne zadatke pokazala je ne samo zanimanje za znanstvenoistraživački rad, već i karakteristike marljivog i savjesnog studenta. Uz to, studentica je također prisustvovala znanstvenim izlaganjima organiziranima u Ekonomskom institutu, Zagreb.
 
 • Josip Raos obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore u razdoblju od 20.2.2017. do 7.4.2017. pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Zorana Aralice. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima obrade, analize i interpretacije rezultata anketa koje su sastavni dio treninga unutar znanstveno-kompetitivnog projekta „Strengthening scientific and research capacity of the Institute of Economics, Zagreb as a cornerstone for Croatian socioeconomic growth through the implementation of Smart Specialization Strategy - SmartEIZ“ financiranog iz programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije.
 
 • Fran Stupar - Ljubas obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju u razdoblju od 21.2.2017. do 2.5.2017. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Maruške Vizek. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima vezanim uz projekt „Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica (SOBOM)“. Student je radio na raznovrsnim poslovima vezanim uz izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali prikupljanje i obradu makroekonomskih podataka i pokazatelja iz različitih međunarodnih izvora podataka, njihovo svrstavanje i obradu u Excel formatu te programiranje i procjenu GARCH modela u statističkom paketu Ox Metrics.
 
 • Leonarda Špiranec obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj u razdoblju od 15.5.2017. do 12.6.2017. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Sunčane Slijepčević. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima vezanim uz izradu znanstvenih radova. Ti su poslovi obuhvaćali prikupljanje i obradu tekstualnih i numeričkih podataka, pregled stručne i znanstvene literature i sistematizaciju informacija i podataka prikupljenih iz različitih domaćih i međunarodnih izvora u Excel formatu, formatiranje i uređenje teksta i literature, unos podataka prikupljenih anketnim istraživanjem i izradu Excel baze podataka.
 
2016.
 
 • Marija Logarušić obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju i Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku u razdoblju od 25.4.2016. do 24.5.2016 pod mentorstvom voditeljica stručne prakse dr. sc. Valerije Botrić i dr. sc. Tanje Broz. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima pripreme grafikona i tablica te popisa literature za potrebe znanstvenog istraživanja.
 
 • Mateo Žokalj obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore, u razdoblju od 20.6.2016. do 15.7.2016. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne prakse, student je radio na nizu poslova vezanih za izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali deskriptivnu statističku analizu anketnih podataka s tabličnim i grafičkim prikazima na engleskom jeziku. Student je sudjelovao u pisanju znanstvenog rada za međunarodnu znanstvenu konferenciju izradivši pregled znanstvene literature u području i opis korištenog modela. Dio poslova na studentskoj praksi obuhvatio je i čitanje, sistematizaciju i pisanje komentara na selekciju rukopisa iz zbornika međunarodne konferencije.

Vezani dokumenti

Vrh