Potpisan sporazum o suradnji sa Zakladom Hanns Seidel

U utorak 14. ožujka 2023. u Ekonomskom institutu, Zagreb svečano je potpisan sporazum o suradnji sa Zakladom Hanns Seidel. Riječ je o suradnji na provedbi istraživačkog projekta „Mayor's political party affiliation and local outcomes: Evidence from SEE / Pripadnost gradonačelnika političkoj stranci i lokalni ishodi: dokazi iz JIE (POLITCOM)“ čija je voditeljica Dubravka Jurlina Alibegović, znanstvena savjetnica u trajnom izboru na Ekonomskom institutu, Zagreb. Sporazum o suradnji potpisale su Aleksandra Markić Boban, ravnateljica zagrebačkog ureda Zaklade Hanns Seidel i Tajana Barbić, ravnateljica Ekonomskog instituta, Zagreb.
 
Sporazumom o suradnji na provedbi istraživačkog projekta ugovara se suradnja na projektu s ciljem zajedničkog financiranja provedbe projekta, a cilj samog projekta je istražiti relevantnost političke pripadnosti gradonačelnika u određivanju i provedbi javnih politika koje se odnose na upravljanje gradom i urbani razvoj.


 

Galerija

Vrh