Pripadnost gradonačelnika političkoj stranci i lokalni ishodi: dokazi iz JIE

Naručitelji: Ekonomski institut, Zagreb i Hanns-Seidel-Stiftung
Trajanje projekta: 1. veljače 2023. - 30. travnja 2024.
Voditeljica projekta: Dubravka Jurlina Alibegović
Suradnici: Vassilis Monastiriotis, Marjan Nikolov, Marijana Galić

Sažetak:
Na temelju analize relevantne literature, studija slučaja, podataka iz odabranih zemalja jugoistočne Europe, znanstveni cilj ovog projekta je istražiti relevantnost političke pripadnosti gradonačelnika u određivanju i provedbi javnih politika koje se odnose na upravljanje gradom i urbani razvoj. Glavni ciljevi ovog projekta su utvrditi postoje li značajne razlike u strateškim ciljevima utvrđenim u gradskim razvojnim strategijama, ostvarenim ekonomskim, financijskim, društvenim i okolišnim rezultatima provedenih mjera i projekata u kratkoročnom razdoblju, ostvarenim ishodima razvojnih programa u srednjoročnom razdoblju te učincima lokalnih javnih politika u dugoročnom razdoblju u hrvatskim i u gradovima odabranih zemalja jugoistočne Europe (JIE) u pogledu političke pripadnosti gradonačelnika lijevo orijentiranim političkim strankama, desno orijentiranim političkim strankama, političkim strankama centra te politički neovisnim gradonačelnicima. Rezultat ovog projekta bit će znanstveni članak u časopisu indeksiranom u bazama podataka Web of Science Core Collection (Social Science Citation Index). Međurezultati uključuju prezentaciju rezultata istraživanja na Znanstvenom utorku EIZ-a i na međunarodnim konferencijama, kao i objava rezultata istraživanja u Radnim materijalima EIZ-a.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Lokalni razvoj

 

Vrh