Analiza stanja i preporuke za razvoj daljnjih aktivnosti za osobe u NEET statusu – NEETstat


Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Trajanje projekta: 24. studenoga 2017. – 28. svibnja 2018.
Voditeljica projekta: Iva Tomić
Suradnici: Valerija Botrić, Ivan Žilić


Osnovna svrha projekta je bila uspostaviti sustav detekcije i praćenja mladih osoba u dobi između 15 i 29 godina u NEET statusu s ciljem njihovog ponovnog uključivanja u obrazovanje ili na tržište rada. S obzirom na to da se u okviru projekta uspostavila identifikacija NEET osoba u Hrvatskoj temeljem postojećih administrativnih izvora podataka, jedan od temeljnih ciljeva projekta je bila i izrada preporuka za unapređenje metodologije sustava praćenja osoba u NEET statusu.

Rezultati analize prezentirani su u obliku projektne studije. Temeljem svih relevantnih nalaza, predložena je metodologija sustava razmjene podataka u svrhu praćenja osoba u NEET statusu, uključujući prijedloge za uvođenje dodatnih pokazatelja u pojedinim korištenim bazama podataka, a s ciljem unapređenja valjanosti, pouzdanosti i/ili informativnosti analiza. U svrhu procjene rizika bivanja u NEET statusu provedena je probit analiza koja je utvrdila koje karakteristike najviše utječu na rizik bivanja u pojedinom NEET statusu (NEET status, NEET status nezaposlenosti i NEET status neaktivnosti). Posebna pozornost bila je posvećena identificiranju problema prilikom primjenjivosti isporučenih podataka za izvršenje ugovorenih zadataka.

 

Vrh