Ilegalna trgovina duhanskim proizvodima: iskustvo građana i stavovi o krijumčarenju na balkanskoj ruti – BALKANSMUGG

Ilegalna trgovina duhanskim proizvodima: iskustvo građana i stavovi o krijumčarenju na balkanskoj ruti – BALKANSMUGG


Ekonomski institut, Zagreb proveo je istraživački projekt „Ilegalna trgovina duhanskim proizvodima: iskustvo građana i stavovi o krijumčarenju na balkanskoj ruti – BalkanSmugg“. Projekt je financirao PMI IMPACT, globalna inicijativa tvrtke Philip Morris International za dodjelu bespovratnih sredstava, s ciljem davanja potpore privatnim i nevladinim organizacijama za razvoj i provedbu projekata s dugotrajnim utjecajem na ilegalnu trgovinu i slične oblike kriminala.   

BalkanSmugg je bio jedan od 32 projekta koja je u prvom krugu financiranja odabrao stručni savjet inicijative, između više od 200 projektnih prijedloga zaprimljenih od različitih organizacija iz cijelog svijeta.   

Projektom je analizirana ilegalna trgovina cigaretama i ostalim duhanskim proizvodima i pružen uvid u to kako krijumčarenje doživljavaju građani zemalja balkanske rute, a to su Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Kosovo.  

Istraživanje je ocijenilo ekonomske troškove ilegalne trgovine duhanskih proizvoda procjenom neslužbenog gospodarstva za promatrane balkanske zemlje. Analizirane su razlike između trošarina i carina na duhanske proizvode kako bi se shvatio njihov utjecaj na balkansku krijumčarsku rutu duhanskih proizvoda. Izrađene su i dugoročne prognoze postupnog povećanja trošarina u svim zemljama regije te modelirani scenariji izjednačavanja trošarina na duhanske proizvode, čime bi se smanjile razlike u cijeni duhanskih proizvoda među zemljama i suzbilo krijumčarenje. Jedan od ciljeva projekta bila je analiza strukturalnih promjena u proizvodnji i dodanoj vrijednosti duhanske industrije, uključujući proizvodnju duhana u promatranim zemljama.   

Specifični cilj projekta bio je stvoriti veliku bazu podataka o stavovima o ilegalnoj trgovini i praksama pušača koji kupuju cigarete na crnom tržištu. Stoga je u središtu ovog istraživanja bila anketa o stavovima i iskustvima građana vezanim uz ilegalnu trgovinu cigaretama i ostalim duhanskim proizvodima.   

Budući da su anketni podaci također omogućili procjenu izgubljenih prihoda za sve tvrtke u opskrbnom lancu duhana i drugih proizvoda koji su predmet krijumčarenja, input-output modelom je procijenjen i utjecaj tih izgubljenih prihoda na BDP i zaposlenost u pojedinim zemljama. Ova je procjena bila neophodna kako bi se ilegalna trgovina cigaretama i ostalim duhanskim proizvodima stavila u gospodarski kontekst i mjerljiv ekonomski okvir.  

Uloga projekta bilo je i podizanje svijesti o štetnosti ilegalne trgovine cigaretama i drugim duhanskim proizvodima na Balkanu te davanje preporuka nositeljima politike i svim dionicima u procesu, koji su bili uključeni od samog početka projekta.   

Projekt je imao dugotrajne učinke na području Balkana i šire. Trajao je dvije godine, do 14. srpnja 2019. godine. Projektni tim koji se sastojao od sedam istraživača vodila je dr. sc. Jelena Budak, pomoćnica ravnateljice Ekonomskog instituta, Zagreb. 


U vezanim dokumentima nalaze se rezultati projekta.

Vrh