Investicijski projekt za PET i ciklotron u Hrvatskoj: studija predizvodljivosti


Naručitelj: Institut Ruđer Bošković
Trajanje projekta: ožujak 2004. – listopad 2004.
Voditelj projekta: dr. sc. Mustafa Nušinović


Studiju predvidljivosti o investicijskom projektu na PET i ciklotronu u Hrvatskoj pripremio je Ekonomski institut, Zagreb za Međunarodnu agenciju za atomsku energiju Beč. U ovom radu nastojalo se razviti razumijevanje PET / CT tehnologije i prednosti primjene takve tehnologije u suvremenoj medicini. Cilj nam je bio pokazati analizu troškovne koristi za različite načine dostupnosti za uvođenje ove tehnologije u Hrvatskoj - samo kupnju PET kamere i mogućnost kupnje Ciklotron jedinice - proizvođača sirovina potrebnih za PET dijagnostiku. Pružili smo potrebne informacije donositeljima odluka o mogućnosti izvedbe PET tehnologije u medicinskim centrima Republike Hrvatske.

 

Vrh