Istraživanje učinaka Inovacijske unije – I3U

Istraživanje učinaka Inovacijske unije – I3U


Ekonomski institut, Zagreb započeo je 1. ožujka 2015. s provedbom projekta Istraživanje učinaka Inovacijske unije (I3U) u sklopu programa Obzor 2020. zajedno s konzorcijem od 8 europskih institucija:

  1. UNIVERSITEIT MAASTRICHT (UNU-MERIT), Nizozemska  
  2. ISTITUTO DI STUDI PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI SCRL (ISIS), Italija 
  3. SEURECO SOCIETE EUROPEENNE D'ECONOMIE SARL (SEURECO), Francuska 
  4. WIENER INSTITUT FUR INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSVERGLEICHE (WIIW), Austrija 
  5. UNIVERSITETET I OSLO (UiO), Norveška 
  6. UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (ULB), Belgija 
  7. ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG GmbH (ZEW), Njemačka 
  8. SZKOLA GLOWNA HANDLOWA W WARSZAWIE (WERI-SGH), Poljska.

Koordinator projekta bio je Bart Verspagen iz UNU-MERIT-a.

Osnovni cilj Inovacijske unije bio je ojačati inovacijski potencijal Europe. Kako bi se stimulirale inovacije definirano je 13 općih i 34 specifične aktivnosti povezane s ciljevima. Cilj ovog projekta bio je formulirati sustav procjene za svaku od tih aktivnosti. Počelo se od evaluacije postignutog napretka za pojedinu aktivnost, pri čemu se težište napora stavilo na njihove efekte na inovacijski sustav kao cjelinu te na efekte inovacija na cjelokupno gospodarstvo. Osnovna je ideja bila reproducirati slijed efekata svake pojedine aktivnosti iz Inovacijske unije, od njezine implementacije do konačnog utjecaja na konkurentnost, ekonomski rast i/ili zaposlenost.

Na projektu su sudjelovali znanstvenici Ekonomskog instituta, Zagreb: dr. sc. Andrea Mervar, dr. sc. Sonja Radas, dr. sc. Ivan-Damir Anić, dr. sc. Edo Rajh i asistent Bruno Škrinjarić. Dio znanstvenog tima činile su i znanstvenice dr. sc. Nevenka Čučković iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose i dr. sc. Valentina Vučković s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

U studenom 2015. godine Ekonomski institut, Zagreb sklopio je podugovor s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) o realizaciji dijela projekta za koji je preuzeo obavezu, a odnosio se na „Open Access to Research Results and Research Information Services“ (dio 5. radnog paketa „Promoting Openness and Capitalizing on Europe's Creative Potential“).

Zbog specifičnosti potrebnih znanja, taj dio projekta realizirala je prof. dr. sc. Maja Jokić sa svojim timom (IDIZ).

Projekt je trajao do 30. rujna 2018. godine.
 

Saznajte više na web stranici projekta.
 

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 645884.
Vrh