Trening o zdravstvenom osiguranju i kvaliteti zdravstvene skrbi (EDU-HEALTH)

Naručitelj: Ministarstvo zdravlja Republike Kosovo
Trajanje projekta: 26.3.2018. – 24.8.2018.
Voditeljica projekta: Maruška Vizek
Suradnici: Siniša Varga, Ozren Pezo, Miroslav Hajraček, Davor Katavić, Šime Smolić
 
Sažetak projekta:
Ovaj projekt sastojao se od sedam modula u sklopu kojih je Ekonomski institut, Zagreb zajedno sa svojim vanjskim suradnicima održao seminare za zaposlenike sustava javnog zdravstva u Republici Kosovo. Teme koje su pokrivene u sklopu sedam modula su sljedeće:
 
1. Financiranje zdravstva
2. Funkcije zdravstvenog osiguranja
3. Analiza troškovne učinkovitosti
4. Primjena mješovitih slučajeva u zdravstvenom sustavu
5. Upravljanje kvalitetom zdravstvene skrbi
6. Dizajniranje paketa zdravstvene skrbi s uključenim benefitima i uslugama
7. Metode za znanstveno istraživanje zdravstvene politike.
 
Osim provođenja seminara o sedam tema vezanih za politike i javno zdravstvo, projekt je također uključivao i sljedeće aktivnosti:
 
- Izrada i dostava kvartalnih izvješća o aktivnostima članova projektnog tima
- Izrada i dostava evaluacijskih izvješća vezanih za održane seminare i izrada i dostava završnog izvješća.


 PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Zdravlje i blagostanje


Vrh