Usluge savjetovanja pri izradi modela dugoročne projekcije mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj (MirModel)


Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske 
Trajanje projekta: 27. svibnja 2014. – 1. rujna 2014. 
Voditelj projekta: dr. sc. Danijel Nestić 

Sažetak: 
Savjetodavne usluge uključivale su sljedeće aktivnosti: 
a) postavljanje koncepta modela za procjenu dugoročnih fiskalnih izdataka za mirovine; 
b) izrada modela za procjenu dugoročnih fiskalnih izdataka za mirovine zajedno sa stručnjacima iz Ministarstva i HZMO-a; 
c) testiranje modela i provjera konzistentnosti rezultata; 
d) testiranje osjetljivosti modela na promjene ključnih parametara; 
e) savjetovanje oko tehničkih poslova izgradnje i održavanja modela – vođenje arhive, sigurnosne kopije, zaštita; 
f) pomoć u pripremi evidencije i dokumentacije izrade modela, upute za korištenje;
g) pomoć u pripremi nacionalnog izvještaja o projekcijama javnih izdataka za mirovine za potrebe Radne skupine za starenje u okviru Izvještaja o starenju (Country fiche); 
h) stručna procjena i provjera konzistentnosti rezultata modela za projekcije primjerenosti mirovina za potrebe Izvještaja o primjerenosti mirovina; 
i) stručno mišljenje o dokumentima koje su pripremale radne skupine Europske komisije u procesu priprema Izvještaja o starenju i Izvještaja o primjerenosti mirovina; 
j) stručna mišljenja i konzultacije uz ostale segmente procesa pripreme Izvještaja o starenju i Izvještaja o primjerenosti mirovina.

 

Vrh