Uvođenje i primjena sustava nacionalnih računa Republike Hrvatske


Naručitelj: Državni zavod za statistiku
Trajanje projekta: srpanj – prosinac 2009.
Voditelj projekta: dr. sc. Davor Mikulić


Ciljevi:
Izrada ankete o strukturi intermedijarne potrošnje u Hrvatskoj, te obrada rezultata ankete. Izrada skupa tekućih računa nakon uključivanja sive ekonomije u BDP.

Prijedlog sadržaja: 
1. Metodološke preporuke Eurostata za praćenje intermedijarne potrošnje 
2. Definiranje uzorka za anketu o intermedijarnoj potrošnji 
3. Obrada i analiza rezultata ankete 
4. Ažuriranje skupa tekućih računa nakon uključivanja sive ekonomije u BDP RH

 

Vrh