WelfarEurope – Mjerenje kvalitete života i rada u Europi


Program: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada dodjeljivale su se u sklopu Prioriteta 3., Mjere 3.2. Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Europskog socijalnog fonda, u provedbi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 
Nositelj projekta: Ekonomski institut, Zagreb
Voditelj projekta: dr. sc. Ivica Rubil 
Članovi projektnog tima: Marko Ledić, Ivica Rubil
Mentor projekta: dr. sc. Danijel Nestić
Razdoblje provedbe projekta: 15 mjeseci, od 1. srpnja 2015. do 30. rujna 2016.
Vrijednost projekta: 689.662,50 HRK. 
Projekt je bio financiran sredstvima EU-a. 

Ciljevi projekta: Cilj projekta bio je razvoj kompetencija u području istraživanja i razvoja mladih istraživača u procesu stjecanja doktorata i nakon završenog doktorata, povećanje međunarodne vidljivosti rezultata istraživanja, te podizanje razine mobilnosti i umrežavanja. Osnovni cilj projekta bio je pružiti potporu jačanju znanstveno-istraživačkih kompetencija Ivice Rubila, zaposlenoga u Ekonomskom institutu, Zagreb, i Marka Ledića, doktorskog studenta na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Milanu, kao ciljne skupine, te njihovo uključivanje u Europski istraživački prostor, kroz ostvarenje konkurentnog primijenjenog znanstvenog istraživanja na temu mjerenja višedimenzionalnog općeg životnog blagostanja i blagostanja na radnom mjestu u europskim zemljama. 

Rezultati/ishodi: Glavni očekivani rezultat projekta je bila produkcija znanstvenog istraživanja na temu mjerenja višedimenzionalnog općeg životnog blagostanja i blagostanja na radnom mjestu u europskim zemljama, s ciljem objave dvaju članaka u međunarodno konkurentnim znanstvenim časopisima. Međurezultati projekta podrazumijevali su prezentacije istraživanja na skupovima, seminarima i konferencijama, objavu rezultata u Radnim materijalima EIZ-a, održavanje radionice na temu mjerenja višedimenzionalnog blagostanja za studente, povećanje znanstveno-istraživačkih kompetencija Ivice Rubila i Marka Ledića kao ciljne skupine, te njihovo uključivanje u Europski istraživački prostor. 

Aktivnosti: Aktivnosti na projektu, između ostalog, podrazumijevale su i upravljanje i koordinaciju provedbe projektnih aktivnosti; financijsko upravljanje i izvještavanje; kratkoročnu mobilnost - pohađanje kraćih oblika edukacija u vidu ljetnih škola; mobilnost - boravak na inozemnoj instituciji u trajanju od šest mjeseci; provedbu znanstvenog istraživanja (prikupljanje podataka, prikupljanje i obrada relevantne literature, statistička obrada podataka metodama deskriptivne statistike, analiza podataka standardnim mikroekonometrijskim tehnikama, spajanje dijelova provedenog istraživanja u jednu cjelinu) te diseminaciju projektnih rezultata putem sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim konferencijama, putem javnih prezentacija, te putem znanstvenih publikacija.             

Opis metodologije: U istraživanju su korišteni podaci iz European Quality of Life Survey i European Working Conditions Survey za godine 2007. i 2011. Podaci o ukupnim dohocima, plaćama i drugim nenovčanim dimenzijama blagostanja obrađeni su korištenjem mikroekonometrijskih tehnika za krossekcijske podatke. Korištena je također metoda Shapleyjeve dekompozicije kako bi se procijenili doprinosi dohotka/plaća i nenovčanih dimenzija ukupnom blagostanju.

Kontakt: 
Samah Oreč, tel. + 385 1 2362237; e-mail: sorec@eizg.hr 
Tihana Iviček, tel. + 385 1 2362237; e-mail: tivicek@eizg.hr

Više informacija o projektu: www.welfareurope.eu
 

Vrh