CEIZ indeks za prosinac 2020.: Pad BDP-a od 8,6 posto u 2020. godini

12. veljače 2021.

U prosincu 2020. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 2,12 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2019. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec zabilježio vrlo blagi pad vrijednosti od 0,26 indeksnih bodova. Ako promatramo po komponentama indeksa, u odnosu na prethodni mjesec nižu desezoniranu vrijednost u prosincu su ostvarili broj turističkih dolazaka i prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, dok su indeks obujma industrijske proizvodnje i volumen prometa u trgovini na malo ostvarili rast vrijednosti. Prosječna vrijednost CEIZ indeksa u zadnjem tromjesečju 2020. u odnosu na treće tromjesečje bila je veća za 0,38 indeksnih bodova, što sugerira da se ekonomska aktivnost mjerena tromjesečnim stopama promjene BDP-a u četvrtom tromjesečju blago ubrzala u odnosu na treće tromjesečje bez obzira na djelomično zatvaranje gospodarstva uslijed provedbe epidemioloških mjera krajem studenog i tijekom prosinca. Sudeći prema vrijednosti indeksa, u četvrtom tromjesečju 2020. bit će ostvaren rast tromjesečnog BDP-a od 0,8 posto u odnosu na treće tromjesečje. Kretanje vrijednosti CEIZ indeksa također sugerira da će godišnji pad BDP-a u četvrtom tromjesečju iznositi -8,1 posto, dok će pad BDP-a u čitavoj 2020. godini iznositi -8,6 posto.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
Vrh