CEIZ indeks za prosinac 2021.: Rast BDP-a od 10,9 posto u 2021. godini

17. veljače 2022.


U prosincu 2021. CEIZ indeks ostvario je povećanje vrijednosti od 4,75 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2020. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec zabilježio rast vrijednosti od 0,63 indeksna boda. Ako promatramo po komponentama indeksa, u odnosu na prethodni mjesec, višu desezoniranu vrijednost u prosincu ostvarili su broj turističkih dolazaka, indeks obujma industrijske proizvodnje i volumen prometa u trgovini na malo, dok je prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost ostvario smanjenje vrijednosti. Prosječna vrijednost CEIZ indeksa u četvrtom tromjesečju 2021. u odnosu na treće tromjesečje bila je manja za 0,67 indeksnih bodova, što sugerira da se ekonomska aktivnost mjerena tromjesečnim stopama promjene BDP-a u četvrtom tromjesečju usporila u odnosu na treće tromjesečje. Sudeći prema vrijednosti indeksa, u četvrtom tromjesečju 2021. bit će ostvaren rast BDP-a od 11,9 posto u odnosu na četvrto tromjesečje 2020. Kretanje vrijednosti CEIZ indeksa također sugerira da će godišnji rast BDP-a u čitavoj 2021. godini iznositi 10,9 posto.


 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

Što je CEIZ indeks?


Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

 
Vrh