CEIZ indeks za rujan 2020.: Godišnji pad BDP-a od 13,2 posto u trećem tromjesečju 2020.

16. studenoga 2020.


U rujnu 2020. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 3,5 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2019. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec zabilježio vrlo blagi pad vrijednosti od 0,78 indeksnih bodova. Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost mjerena godišnjim stopama promjene u trećem tromjesečju 2020. i dalje značajno usporava, dok je tromjesečni pad ekonomske aktivnosti zabilježen u drugom tromjesečju 2020. zaustavljen. Ako promatramo po komponentama indeksa, u odnosu na prethodni mjesec i u odnosu na prethodnu godinu, nižu vrijednost u rujnu su ostvarili broj turističkih dolazaka i prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost.

Na temelju kretanja indeksa, očekujemo da bi godišnja stopa pada realnog BDP-a u trećem tromjesečju 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine mogla iznositi -13,2 posto*, što je manja stopa pada BDP-a u odnosu na drugo tromjesečje 2020., kada je BDP zabilježio pad od -15,1 posto. Desezonirani podaci izračunati na temelju procjene godišnjeg rasta BDP-a u trećem tromjesečju 2020. sugeriraju da bi se u odnosu na drugo tromjesečje, BDP u trećem tromjesečju mogao povećati za 3,0 posto, što sugerira da je dno recesije već dosegnuto u drugom tromjesečju 2020. S obzirom da je gospodarstvo u drugom tromjesečju doživjelo strukturni lom koji otežava modelsku procjenu vrijednosti CEIZ indeksa te ju istovremeno čini nepouzdanijom, na osnovi napravljene procjene CEIZ indeksa najprimjerenije bi stoga bilo zaključiti da se u trećem tromjesečju očekuje daljnji oštar godišnji pad BDP-a uz izvjesni tromjesečni oporavak vrijednosti BDP-a, bez navođenja same vrijednosti tog pada.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

Vrh