CEIZ indeks za studeni 2017.: Rast BDP-a u 2017. 3 posto, ali uz slabljenje ekonomske aktivnosti pred kraj godine


CEIZ indeks je u studenom 2017. zabilježio pad vrijednosti od 0,24 boda u odnosu na prethodni mjesec. Pad vrijednosti indeksa ujedno je i četvrti uzastopni pad vrijednosti od srpnja 2017., kada je indeks ostvario svoj godišnji maksimum. Takvo ponašanje indeksa sugerira da u četvrtom tromjesečju 2017. godine ekonomska aktivnost usporava u odnosu na drugo i treće tromjesečje prošle godine. Na osnovi vrijednosti indeksa dostupnih za dva od tri mjeseca četvrtog tromjesečja u 2017., možemo zaključiti da je hrvatsko gospodarstvo u četvrtom tromjesečju na BDP koji je ostvaren u trećem tromjesečju dodalo svega 0,1 posto novog domaćeg proizvoda, što je najniža tromjesečna stopa rasta BDP-a u 2017. Na godišnjoj razini kretanje indeksa sugerira rast BDP-a u četvrtom tromjesečju od 2,9 posto u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini, što je niže od istovrsne stope rasta BDP-a ostvarene u drugom i trećem tromjesečju 2017. Vrijednost indeksa također sugerira da će ukupni realni porast BDP-a u 2017. iznositi 3 posto, no zbog slabljenja gospodarske aktivnosti u trećem i posebice u četvrtom tromjesečju 2017. upitno je hoće li se intenzitet rasta zabilježen u 2017. moći održati i u 2018. godini. Valja napomenuti i da se procjena rasta BDP-a u četvrtom tromjesečju 2017. temelji samo na vrijednosti indeksa za listopad i studeni, zbog čega tumačenje vrijednosti indeksa treba uzeti s određenom rezervom. Kada budu dostupne vrijednosti indeksa za prosinac, moći će se s većom izvjesnošću projicirati rast BDP-a u tom tromjesečju.
 

Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti, odnosno recesiju.
Vrh