CEIZ indeks za studeni 2019.: Usporavanje ekonomske aktivnosti u zadnjem tromjesečju 2019.

16. siječnja 2020.


U studenom 2019. CEIZ indeks ostvario je blago smanjenje vrijednosti od 0,05 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2018. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec zabilježio pad vrijednosti od 0,35 indeksnih bodova. Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost mjerena godišnjim stopama promjene u posljednjem tromjesečju 2019. značajno usporava. CEIZ indeks je ujedno iskazao i smanjenje svoje prosječne vrijednosti u prva dva mjeseca četvrtog tromjesečja 2019. u odnosu na prethodno tromjesečje u iznosu od 0,51 indeksni bod. Ako promatramo po komponentama indeksa, u odnosu na prethodni mjesec nižu desezoniranu vrijednost u studenom su ostvarili indeks volumena industrijske proizvodnje, broj turističkih dolazaka i prihodi Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost. Jedina komponenta koja je ostvarila rast desezonirane vrijednosti je realni indeks prometa od trgovine na malo.

Na temelju kretanja indeksa, očekujemo da bi godišnja stopa rasta realnog BDP-a u četvrtom tromjesečju 2019. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine mogla iznositi 2,3 posto*, što je manja stopa rasta BDP-a u odnosu na treće tromjesečje 2019. kada je BDP zabilježio rast od 2,9 posto. Desezonirani podaci izračunati na temelju procjene godišnjeg rasta BDP-a u četvrtom tromjesečju 2019. sugeriraju da bi se, u odnosu na treće tromjesečje, BDP u četvrtom tromjesečju mogao smanjiti za 0,3 posto. Točnija procjena rasta realnog BDP-a u četvrtom tromjesečju 2019. bit će dostupna kada budu dostupni podaci za prosinac.


 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

 
Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
Vrh