CEIZ indeks za travanj 2018.: Rast realnog BDP-a od 2,4 posto u drugom tromjesečju ove godine

CEIZ indeks je u travnju 2018. zabilježio neznatni pad vrijednosti od 0,13 indeksnih bodova u odnosu na prethodni mjesec. Ujedno je vrijednost indeksa u travnju bila i za 0,15 indeksnih bodova manja u odnosu na prosječnu vrijednost indeksa u prvom tromjesečju 2018. To upućuje na zaključak da je ekonomska aktivnost u zemlji otprilike ostala na jednakoj razini u odnosu na početak godine, kada je tromjesečna stopa promjene BDP-a iznosila 2,5 posto. Međutim, s obzirom na to da je vrijednost indeksa u travnju 2018. bila manja u odnosu na isti mjesec prethodne godine, možemo zaključiti da jačanje ekonomske aktivnosti na početku drugog tromjesečja 2018. godine nije toliko intenzivno kao što je to bio slučaj u drugom tromjesečju prošle godine. Istovremeno, sve komponente CEIZ indeksa porasle su na godišnjoj razini, posebice prihodi od poreza na dodanu vrijednost koji su u travnju 2018. godine na godišnjoj razini ostvarili realni rast od 28,7 posto. Na temelju kretanja CEIZ indeksa, očekujemo stoga da bi godišnja stopa rasta realnog BDP-a u drugom tromjesečju ove godine mogla iznositi 2,4 posto, što je tek blago usporavanje stope rasta BDP-a od 2,5 posto ostvarenih u prvom tromjesečju 2018. Desezonirani podaci upućuju na to da je u odnosu na prethodno tromjesečje BDP u drugom tromjesečju 2018. godine porastao za 0,8 posto. Kako bismo mogli s većim stupnjem pouzdanja donositi zaključke o stanju poslovnog ciklusa u drugom tromjesečju ove godine, morat ćemo pričekati objavljivanje vrijednosti CEIZ indeksa za svibanj i lipanj.
 

Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti, odnosno recesiju.
Vrh