IFIS za četvrto tromjesečje 2017.: Dodatno ublažavanje financijskih uvjeta

U zadnjem tromjesečju 2017. godine financijski su se uvjeti nastavili ublažavati te je indeks financijskih uvjeta dosegao najnižu vrijednost od kada se prate kretanja indeksa (ožujak 2005.). Snažnije ublažavanje financijskih uvjeta u zadnjem tromjesečju 2017. godine uslijedilo je nakon usporavanja trenda ublažavanja u trećem tromjesečju 2017. godine.

Na ublažavanje financijskih uvjeta najviše su utjecali domaći faktori, iako su i inozemni financijski uvjeti nastavili s ublažavanjem, ali uz slabiji tempo. Ublažavanju financijskih uvjeta na domaćem tržištu značajno je pridonijela ekspanzivna monetarna politika HNB-a i posljedični porast kunske likvidnosti, koji je potaknuo i postupno smanjenje kamatnih stopa na kredite. Poticaj ublažavanju financijskih uvjeta na domaćem tržištu došao je i od nastavka pozitivnih kretanja makroekonomskih pokazatelja, pogotovo onih vezanih uz stanje državnih financija. Posljedica takvih kretanja je daljnji pad prinosa na državne obveznice te premije osiguranja od kreditnog rizika (CDS).

Od inozemnih varijabli najveći doprinos daljnjem ublažavanju financijskih uvjeta došao je od porasta vrijednosti burzovnih indeksa te smanjenja volatilnosti na što je utjecalo ublažavanje geopolitičkih rizika i pozitivni makroekonomski pokazatelji većine vodećih svjetskih gospodarstava. 

Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.   
 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh