IFIS za drugo tromjesečje 2018.: Daljnje ublažavanje financijskih uvjeta

U drugom tromjesečju 2018. godine financijski su uvjeti nastavili trend ublažavanja u odnosu na prethodno tromjesečje, pri čemu su na ublažavanje financijskih uvjeta utjecali domaći i inozemni faktori. Kretanje domaće komponente bilježi povoljan utjecaj na financijske uvjete iako je trend ublažavanja usporen u odnosu na kraj prvog tromjesečja, kada je domaća komponenta dosegla najnižu vrijednost od ožujka 2005. uslijed rekordnog rasta viška likvidnosti. Blagi financijski uvjeti na domaćem tržištu i na kraju prve polovice 2018. ostaju pod utjecajem viška likvidnosti te pada prinosa na državne obveznice uslijed pozitivnih kretanja pokazatelja državnih financija te posljedičnog porasta kreditnog rejtinga. S druge strane, kod inozemnih faktora, u drugom je tromjesečju zabilježen zaokret prema ublažavanju financijskih uvjeta u odnosu na prvo tromjesečje, koje je bilo obilježeno značajnim zaoštravanjem financijskih uvjeta na inozemnom tržištu uslijed snažnog porasta volatilnosti na globalnim tržištima te rasta prinosa na državne obveznice. Inozemna komponenta indeksa tako ponovno bilježi ublažavanje financijskih uvjeta u drugom tromjesečju uz smanjenje volatilnosti uslijed pozitivnih gospodarskih kretanja te pozitivnih očekivanja o gospodarskom rastu na globalnoj razini, pri čemu su globalna tržišta kapitala uspjela donekle nadoknaditi gubitke ostvarene prilikom pada cijena dionica u prvom tromjesečju. Rizici za nastavak blagih inozemnih financijskih uvjeta brojni su politički problemi koji prijete Europskoj uniji te mogućnost globalnog trgovinskog rata.

 

Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.   
 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh