IFIS za drugo tromjesečje 2020.: Ponovno ublažavanje financijskih uvjeta

U drugom tromjesečju 2020. financijski uvjeti su se ublažili, nakon naglog zaoštravanja u prvom tromjesečju ove godine koje je nastupilo nakon trenda ublažavanja tijekom cijele 2019. godine. Zaoštravanje financijskih uvjeta započelo je od veljače 2020. te se dodatno ubrzalo tijekom ožujka uslijed pojave i produbljivanja COVID-19 pandemije. IFIS indeks za drugo tromjesečje 2020. godine ukazuje da su već u travnju financijski uvjeti bili blaži u odnosu na ožujak. Ublažavanje financijskih uvjeta u drugom tromjesečju bilo je pod utjecajem domaće i inozemne komponente indeksa. Naime, nakon izvanrednog rasta volatilnosti na svjetskim burzama i dezinvestiranja u prvom tromjesečju, u drugom tromjesečju zabilježen je lagani oporavak na svjetskim burzama, što je pridonijelo ublažavanju inozemnih financijskih uvjeta. Trend ublažavanja inozemnih uvjeta u drugom tromjesečju potaknut je i mjerama koje su poduzimale vodeće središnje banke kako bi zadržale povoljne uvjete financiranja i stabilizirale međunarodna financijska tržišta. Hrvatska narodna banka zauzela je sličan pristup te je već krajem prvog tromjesečja počela s nizom mjera monetarne politike s ciljem održavanja stabilnosti tečaja, povoljnih uvjeta financiranja i stabilnosti financijskog sustava. U drugom tromjesečju tradicionalno visoka razina likvidnosti domaćeg financijskog tržišta dodatno je porasla. U odnosu na prvo tromjesečje 2020., zabilježen je rast kamatnih stopa na kredite uključene u izračun indeksa. Premija rizika države je na kraju drugog tromjesečja još uvijek relativno niska uslijed povoljnih uvjeta financiranja, ali i najave sredstava dostupnih iz europskih fondova za financiranje sanacije gospodarske štete uzrokovane COVID-19 pandemijom. U drugom tromjesečju bilježi se i trend pada premija osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka, koje su strelovito porasle u prvom tromjesečju uslijed zdravstvene i ekonomske krize koja je nastupila u Italiji kao posljedica pandemije.

Domaći i inozemni financijski uvjeti do kraja ove godine bit će pod snažnim utjecajem posljedica izbijanja i širenja COVID-19 pandemije. Dodatne ranjivosti moguće je očekivati zbog produbljenih fiskalnih neravnoteža u zemljama EU-a uslijed uvođenja raznih mjera za pomoć gospodarstvu. Neizvjesnost dodatno potiču geopolitičke tenzije i ishod predsjedničkih izbora u SAD-u koji će snažno djelovati na globalne financijske uvjete u drugoj polovici godine. Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.   
 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh