IFIS za treće tromjesečje 2019.: Financijski uvjeti nastavljaju s trendom ublažavanja


 
U trećem tromjesečju 2019. financijski uvjeti dodatno su se ublažili. Nakon stabilizacije indeksa u 2018., trend ublažavanja prisutan je tijekom cijele 2019. godine. Valja istaknuti da je u srpnju 2019. indeks dosegnuo najnižu vrijednost od ožujka 2005., upućujući na najblaže financijske uvjete od trenutka od kojeg se indeks izračunava. Ublažavanje financijskih uvjeta u trećem tromjesečju 2019. zabilježeno je i u slučaju domaćih i inozemnih faktora. Ublažavanju domaće komponente indeksa financijskih uvjeta u trećem tromjesečju 2019. doprinio je nastavak poboljšanja uvjeta zaduživanja za Republiku Hrvatsku. Slično kao i u ostatku 2019., kamatne stope na kredite i depozite te kratkoročne kamate na međubankarskom tržištu bilježe ili stabilno kretanje ili blagi pad u trećem tromjesečju u odnosu na prethodno tromjesečje. U odnosu na treće tromjesečje 2018., zabilježen je pad kamatnih stopa na kredite i depozite te kratkoročnih kamata na međubankarskom tržištu. Tradicionalna visoka razina likvidnosti domaćeg financijskog sustava dodatno je porasla u trećem tromjesečju 2019. godine. Trend ublažavanja financijskih uvjeta zabilježen je i kod inozemne komponente indeksa tijekom trećeg tromjesečja 2019. Takav trend prisutan je tijekom cijele 2019., nakon snažnog zaoštravanja u zadnjem tromjesečju 2018. uslijed volatilnosti na financijskim tržištima i tenzija izazvanih trgovinskim pregovorima SAD-a i Kine. Na poboljšanje inozemnih financijskih uvjeta u trećem tromjesečju 2019. pozitivan utjecaj imala su povoljna kretanja na svjetskim burzama, na koje je zasigurno utjecala i odluka Sustava federalne rezerve (FED) o dodatnom sniženju kamatnih stopa u dva navrata tijekom tromjesečja. Ipak, povoljna kretanja burzovnih indeksa usporena su prema kraju trećeg tromjesečja zbog povećanja neizvjesnosti na globalnim tržištima uslijed zaoštravanja trgovinskih ratova te tekuće drame oko Brexita. U trećem tromjesečju zabilježen je i dodatni pad prinosa na njemačke obveznice, ali i dodatni pad premija osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka, što je također povoljno utjecalo na ublažavanje inozemne komponente indeksa financijskih uvjeta.


Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.   

 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.
 

 

 

 

Vezani dokumenti

Vrh