IFIS za treće tromjesečje 2020.: Nastavak ublažavanja financijskih uvjeta

U trećem tromjesečju 2020. financijski uvjeti su nastavili s ublažavanjem koje je započelo u drugom tromjesečju. Ublažavanje financijskih uvjeta uslijedilo je nakon naglog zaoštravanja u veljači i ožujku 2020. uslijed pojave i širenja pandemije uzrokovane koronavirusom. Na nastavak ublažavanja  financijskih uvjeta u trećem tromjesečju utjecala je domaća i inozemna komponenta indeksa.

Trend ublažavanja inozemnih uvjeta u trećem i drugom tromjesečju potaknut je mjerama koje su poduzimale vodeće središnje banke kako bi zadržale povoljne uvjete financiranja, te likvidnost i stabilnost na međunarodnim financijskim tržištima. Na poboljšanje inozemnih financijskih uvjeta u trećem tromjesečju 2020. pozitivan utjecaj imala su povoljna kretanja na svjetskim burzama. Domaći financijski uvjeti nastavili su s trendom ublažavanja i u trećem tromjesečju uslijed stabilnog tečaja i financijskog sustava te povoljnih uvjeta financiranja. Takvom okruženju pridonijela je Hrvatska narodna banka koja je nastavila pojačavati stupanj ekspanzivnosti monetarne politike te je u trećem tromjesečju tradicionalno visoka razina likvidnosti domaćeg financijskog sustava dosegla rekordne razine. Premija rizika države je na kraju trećeg tromjesečja još uvijek relativno niska uslijed povoljnih uvjeta financiranja, ali i sredstava dostupnih iz višegodišnjeg europskog proračuna te instrumenta "EU sljedeće generacije". U trećem tromjesečju bilježi se i nastavak trenda pada premija osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka, koje su strelovito porasle u prvom tromjesečju uslijed zdravstvene i ekonomske krize koja je nastupila u Italiji kao posljedica pandemije.

Domaći i inozemni financijski uvjeti do kraja ove godine bit će pod snažnim utjecajem posljedica ubrzanog širenja koronavirusa u drugom valu i očekivanja vezanih uz dostupnost efikasnog cjepiva. Dodatne ranjivosti moguće je očekivati zbog produbljenih fiskalnih neravnoteža u zemljama EU-a koje su posljedica uvođenja raznih mjera za pomoć gospodarstvu, ali i mogućeg sporijeg gospodarskog oporavka uslijed snažnog drugog vala širenja virusa. Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.   
 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh