OVI za veljaču 2018.: Vidljive posljedice usporavanja BDP-a

OVI je u veljači 2018. zabilježio rast od 28,9 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, što upućuje na nastavak snažnog rasta potražnje za radom na godišnjoj razini. Međutim, pogledamo li podatke za kraće razdoblje, desezonirane vrijednosti indeksa upućuju na to da je broj oglasa u veljači manji u odnosu na prethodni mjesec i to za -0,7 posto. S obzirom na to da pokazatelji tržišta rada obično prate kretanje BDP-a s vremenskim odmakom, čini se da je pad OVI-ja u veljači upravo posljedica usporavanja stope rasta BDP-a, koja je u četvrtom tromjesečju 2017. iznosila svega 2 posto, znatno ispod stopa ostvarenih u prethodnim tromjesečjima.

Najveća potražnja za radnom snagom u veljači ostvarena je u zanimanjima prodavač, kuhar, konobar, programer i vozač. U više od trećine oglasa u veljači tražila se srednja stručna sprema, dok se tek u manje od 10 posto oglasa tražila visoka stručna sprema. U prilog usporavanju rasta govori i podatak da je u svega 38 posto oglasa nuđen ugovor za stalno, što je najniži udio tih ugovora u posljednjih devet mjeseci.
 

Što je OVI?

Online Vacancy Index (OVI) mjesečni je indeks online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb u suradnji s portalom MojPosao. Svrha indeksa je pružanje pravovremenih informacija o trenutnom stanju potražnje za radom. OVI indeks izrađuje se jednostavnim prebrojavanjem broja jedinstvenih novih oglasa čiji rokovi prijave završavaju u mjesecu za koji se indeks izračunava. S obzirom na to da se uzimaju oglasi objavljeni putem samo jednog portala, broj oglasa izražava se kao indeks (bazna godina je 2015.).   

Indeks se tumači tako da vrijednosti veće od 100 predstavljaju rast u odnosu na 2015. godinu, a vrijednosti manje od 100 smanjenje u odnosu na baznu godinu. Indeks je desezoniran metodom X-12-ARIMA.

Vezani dokumenti

Vrh