Novi broj Radnih materijala EIZ-a


U novom broju Radnih materijala EIZ-a autori Dubravka Jurlina Alibegović, Željka Kordej-De Villa i Mislav Šagovac donose rad Smart City Indicators: Can They Improve Governance in Croatian Large Cities?.

Fokus ovog istraživanja je na osnovi metodologije pametnog grada razviti pokazatelje za dvadeset i pet hrvatskih velikih gradova s ciljem da se pokazatelji koriste u donošenju strateških odluka i za izradu referentnog modela za praćenje uspješnosti hrvatskih velikih gradova. Polazeći od činjenice da su samo dva hrvatska grada pripremila strategiju pametnog upravljanja i da je samo tridesetak gradova razvilo pametne projekte u različitim sektorima, svrha ovog istraživanja je prikazati razvoj pokazatelja pametnog grada u hrvatskim velikim gradovima u šest dimenzija modela pametnog grada: pametno gospodarstvo, pametni građani, pametno upravljanje, pametna mobilnost, pametni okoliš i pametno življenje. Na temelju podataka iz javnih i slobodno dostupnih izvora kreirani su pokazatelji pametnog grada za velike hrvatske gradove. Korištena je web scraping tehnika za dobivanje podataka koji nisu dostupni iz javnih izvora. Nakon prikupljanja podataka standardizirane su sve varijable koje omogućuju usporedbu pokazatelja različitih mjernih jedinica. Pripremljeno je dvadeset i devet pokazatelja za uspoređivanje dvadeset i pet hrvatskih velikih gradova i procjenu njihove komparativne prednosti. Glavni rezultati istraživanja su procjena gradskog indeksa pametnog urbanog razvoja i rangiranje gradova prema stupnju urbanog razvoja. Samo jedanaest velikih gradova ima vrijednost pokazatelja pametnog grada iznad prosjeka. Donositeljima gradskih političkih odluka predložene su odgovarajuće mjere za poticanje pametnog razvoja. Rezultati istraživanja imaju implikacije na povećanje racionalnosti u korištenju lokalnih javnih sredstava.

Radu možete pristupiti putem naših mrežnih stranica ovdje.


 


 
Vrh