Novi broj Radnih materijala EIZ-a


U novom broju Radnih materijala EIZ-a autori Marko Ledić, Ivica Rubil i Ivica Urban donose rad Tax Progressivity and Social Welfare with a Continuum of Inequality Views.

Ako je svrha javnih politika podizanje društvenoga blagostanja, onda progresivnost/regresivnost poreza treba razmatrati kroz njezin utjecaj na društveno blagostanje, a ne kao cilj po sebi. Je li neki porez progresivan ili regresivan te koliko utječe na društveno blagostanje ovisi o definiciji neutralnoga poreza, naime poreza koji nije ni progresivan ni regresivan. Ta definicija, pak, ovisi o pogledu na nejednakosti, odnosno o tome za kakvu se transformaciju distribucije dohotka smatra da ne mijenja razinu nejednakosti. Kakwani i Son (Journal of Economic Inequality, 2021) razvili su okvir utemeljen na društvenom blagostanju, koji omogućuje da se ukupni gubitak blagostanja, do kojega dolazi uslijed oporezivanja, dekomponira na elemente među kojima je utjecaj progresivnosti/regresivnosti na društveno blagostanje. Dok Kakwani i Son razmatraju samo poglede na nejednakosti znane kao relativne i apsolutne nejednakosti, autori ovog rada poopćuju njihov okvir kako bi uključivao i sve intermedijarne poglede na nejednakosti u kontinuumu između dva polarna pogleda. Ukupni gubitak blagostanja ne ovisi o pogledu na nejednakosti, ali njegova kompozicija ovisi: kod progresivnoga (regresivnoga) poreza, približavanje relativnom pogledu povećava (smanjuje) važnost progresivnosti (regresivnosti) za ukupni utjecaj na blagostanje. Dakle, percipirana kompozicija porezom uzrokovanoga gubitka blagostanja varira s pogledom na nejednakosti. Poopćeni okvir autori primjenjuju kako bi procijenili utjecaj hrvatskoga poreznog sustava na društveno blagostanje te pokazuju da je kod takvih procjena važno koji pogled na nejednakosti zauzimamo.

Radu možete pristupiti putem naših mrežnih stranica ovdje.
Vrh