Poziv na slanje radova u časopis Croatian Economic Survey


 
Ciljevi i područja interesa: Časopis Croatian Economic Survey objavljuje znanstvene radove iz svih područja ekonomije i ostalih polja društvenih znanosti. Objavljivanjem visokokvalitetnih istraživačkih radova, časopis želi biti forum za međunarodnu akademsku i stručnu javnost. Uredništvo posebno potiče komparativne studije koje se fokusiraju na socio-ekonomske prilike u postsocijalističkim zemljama Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe. Prednost se daje empirijskim radovima koji sadrže preporuke nositeljima ekonomske politike i temelje se na iskustvima navedenih zemalja. Radovi se objavljuju isključivo na engleskom jeziku. 

Indeksi i baze: ABI/INFORM, JEL on CD, e-JEL, DOAJ, EBSCO, EconLit, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), RePEc, ESCI (WoS) i SCOPUS.  

Glavni urednici:  
  • Will Bartlett, glavni urednik, London School of Economics and Political Science (UK)
  • Zoran Aralica, glavni urednik, Ekonomski institut, Zagreb

Uređivački savjet:
  • Dubravka Jurlina Alibegović (Ekonomski institut, Zagreb)
  • Edo Rajh (Ekonomski institut, Zagreb)
  • Paul Stubbs (Ekonomski institut, Zagreb)
  • Maruška Vizek (Ekonomski institut, Zagreb)
  • Nebojša Stojčić (Sveučilište u Dubrovniku)

Izvršna urednica: Ivana Kovačević

Izdavač: Ekonomski institut, Zagreb 

Slanje radova: 
Uredništvo poziva zainteresirane autore da svoje radove upute izvršnoj urednici: 
 
Radovi trebaju biti napisani na engleskom jeziku, s dvostrukim proredom, maksimalne duljine od 8.000 riječi, uz sažetak, ključne riječi (najviše 5 ključnih riječi) i JEL klasifikaciju. Prva stranica treba biti anonimna. Potrebno je priložiti i zasebnu stranicu koja sadržava ime (imena) autora, afilijacije autora te kontakt adresu glavnog autora. Sažetak ne smije biti duži od 200 riječi. Prispjeli se radovi šalju na dvije anonimne recenzije. Smiju se poslati isključivo originalni radovi koji dosad nisu objavljivani niti su u postupku objavljivanja. Ako rad bude prihvaćen za objavljivanje, autori trebaju primijeniti format i stil kakav koristi časopis.

Rok za slanje radova: 1. veljače 2018.  

Kontakti:
 
Mrežna stranica: https://www.eizg.hr/publikacije/croatian-economic-survey/135

 
Vrh