Stavovi građana o nedopuštenim aktivnostima

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta:  1. listopada 2019. - 31. prosinca 2023.
Voditeljica projekta: Jelena Budak
Suradnik: Edo Rajh


Cilj projekta:
Cilj istraživanja je ispitati stavove javnosti (građana), njihove percepcije, iskustva i stvarno ponašanje vezano za različite oblike nedopuštene aktivnosti poput sivog tržišta (primjerice duhanskih proizvoda), korupcije, ilegalne trgovine, povrede privatnosti online i druge neetične prakse.

Empirijske studije o tim aktivnostima su relativno rijetke u usporedbi s pojavnošću nedopuštenih praksi, posebno u regiji. Hrvatska i druge europske posttranzicijske zemlje izložene su raširenoj korupciji, krijumčarenju i ilegalnoj trgovini, radu na crno i sivoj ekonomiji, narušavanju privatnosti i sigurnosti u online okruženju. Opasnosti koje proizlaze iz nedopuštenih aktivnosti, a čije su štetne posljedice aktualni problem za gospodarstva tih zemalja i društvo u cjelini, posebno dolaze do izražaja u digitalno doba. Rezultati dobiveni kombinacijom istraživanja temeljenog na mikropodacima na razini pojedinca i na sektorskim podacima koristit će se za izradu preporuka politike temeljenih na empirijski utemeljenim spoznajama.

Podaci:
U istraživanju će se prvenstveno koristiti podaci prikupljeni u okviru BalkanSmugg projekta, i prema potrebama specifičnih tema istraživanja proširiti sa sekundarnim podacima iz drugih izvora. Tijekom projekta moguće je proširenje istraživanja s podacima dobivenima iz drugih EIZ projekata za tržište ili financiranih od strane HRZZ-a.

Rezultati:
Rezultati istraživanja su znanstveni članci poslani na objavu u časopise indeksirane u bibliografskim bazama WoSCC ili Scopus. Diseminacija se planira i na međunarodnim znanstvenim konferencijama u inozemstvu, stručnim skupovima i putem Radnih materijala EIZ-a. Ciljana znanstvena produkcija je jedan rad godišnje po znanstveniku poslan na objavljivanje ili objavljen.
 

 PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Potrošači; Sektori i poduzeća


Vrh