Korupcija kao prepreka za učinkovitu borbu protiv pandemije COVID-19

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta: 1. veljače 2021. – 31. siječnja 2022.
Voditelj projekta: Bruno Škrinjarić
Suradnice: Jelena Budak, Allison Carragher

Sažetak: 
Istraživački projekt PANCORR ima za cilj istražiti odnos između korupcije i učinaka pandemije bolesti COVID-19 širom svijeta. Preliminarna otkrića ukazuju da su zemlje s nižom stopom korupcije zabilježile sporiji rast pandemije, sugerirajući da je korupcija prepreka za učinkovitu i djelotvornu borbu protiv pandemije. Međutim, neke su visokokorumpirane zemlje imale učinkovite odgovore na pandemiju COVID-19, dok su neka društva s niskom stopom korupcije bila manje učinkovita. PANCORR će istražiti jesu li zemlje s raširenom korupcijom manje ili više uspješne u borbi protiv bolesti COVID-19 i pružiti objašnjenje čimbenika koji utječu na različite razine postignuća. Istraživanje će se temeljiti na relevantnoj literaturi i koristit će velik skup podataka za zemlje širom svijeta za modeliranje učinkovitosti borbe protiv pandemije. Podaci o bolesti COVID-19 po zemlji, indeksi korupcije i upravljanja, pokazatelji zdravstvenih sustava zemalja te ekonomski i institucionalni podaci koji prikazuju političko i ekonomsko okruženje u određenim zemljama bit će uključeni u model i testirani pomoću regresijskih i panel metoda podataka. Očekuje se da će projekt rezultirati visokokvalitetnim znanstvenim radom, koji će biti predstavljen akademskoj i zainteresiranoj nespecijaliziranoj publici i poslan za objavljivanje u odgovarajući znanstveni časopis.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Institucije


Vrh