INSTITUCIJE

Tijekom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji uočena je nedovoljno brza integracija Hrvatske prema EU u područjima tržišta proizvoda i usluga, tržišta rada kao i na području tržišta kapitala. Sporije integracije u tim područjima objašnjene su nedovoljnom institucionalnom izgrađenošću kao i nedovoljnom konkurentnošću naše privrede u odnosu na razvijene zemlje EU 15, kao i u odnosu na napredne zemlje unutar EU 13 (zemlje Višegradske skupine).

Nedovoljna institucionalna izgrađenost opisivala se: 1) nepostojanjem zakonske regulative u pojedinim društveno-ekonomskim područjima; 2) nedovoljno preciznom zakonskom regulativom; kao i 3) nekonzistentnošću zakonskih normi u pojedinim područjima.

Danas sveprisutnost tehnologija stvara nove izazove za institucije jer otvara nova područja analize. Riječ je o područjima zaštite privatnosti podataka, sigurnosti korisnika tih podataka, kao i regulative korištenja takvih tehnologija i to zbog činjenice da je to način očuvanja povjerenja građana u suvremene oblike tehnologija. Za naše znanstvenike i znanstvenice glavno područje istraživanja u kontekstu institucija pitanje je kvalitete javne uprave. Ponajprije se to odnosi na percepciju korupcije u različitim društveno-ekonomskim područjima. U tom kontekstu analiziraju se prepreke obavljanja poslovanja koje su povezane s korupcijom. Radovi su usmjereni i prema traženju učinkovite antikorupcijske politike, kao i prema analizi povjerenja građana u same institucije.

Za znanstvenike i znanstvenice na Ekonomskom institutu, Zagreb važno je i pitanje funkcioniranja javne uprave kao i traženja načina učinkovitog upravljanja državnom imovinom te pitanje optimalnog upravljanja financijama unutar većih poduzeća koja se nalaze na burzi u Hrvatskoj.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. New information economy in post-transition countries: an economic approach to privacy concern Anić, Ivan-Damir, Jelena Budak i Edo Rajh, 2016, Transformations in Business & Economics, 15 (2), str. 165─178.
 2. Business-government relationship in European post-transition countries: do innovators get the worse end of a stick Botrić, Valerija i Ljiljana Božić, 2016, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 49E, str. 5–21.
 3. Privacy concern in Western Balkan countries: developing a typology of citizens Budak, Jelena, Edo Rajh i Ivan-Damir Anić, 2015, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, str. 2948. 
 4. The corruption mark-up: is corruption cost incorporated in the prices of goods and services in emerging and developed countries? Budak, Jelena i Maruška Vizek, 2015, Post-Communist Economies, 27 (2), str. 247─255. 
 5. Private sector bribery and effectiveness of anti-corruption policies Goel, Rajeev K., Jelena Budak i Edo Rajh, 2015, Applied Economics Letters, 22 (10), str. 759─766. 
 6. Mandatory shares' listing effect in the Croatian capital market from 2002─2010 Grubišić Šeba, Mihaela, 2015, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 28 (1), str. 1079─1095. 
 7. Assessment of drug-related public expenditures in Croatia Jurlina Alibegović, Dubravka i Sunčana Slijepčević, 2015, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 24 (1), str. 1–20.
 8. Corruption as an obstacle for doing business in the Western Balkans: a business sector perspective Budak, Jelena i Edo Rajh, 2014, International Small Business Journal, 32 (29), str. 140─157. 
 9. The structure of public spending on drug policy in Croatia: what are the priorities? Švaljek, Sandra i Jelena Budak, 2014, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 23 (3), str. 407─425. 
 10. Public attitudes towards privacy and surveillance in Croatia Budak, Jelena, Ivan-Damir Anić i Edo Rajh, 2013, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 26 (1─2), str. 100─118.
 11. Causes of the unofficial economy in new EU member states Mikulić, Davor i Andrea Nagyszombaty, 2013, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 1 (2013), str. 29–44. 
 12. Corruption survey in Croatia: survey confidentiality and trust in institutions Budak, Jelena i Edo Rajh, 2012, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 21 (2), str. 291─313. 
 13. Co-development ventures: optimal time of entry and profit-sharing Cvitanić, Jakša, Sonja Radas i Hrvoje Šikić, 2011, Journal of Economic Dynamics & Control, 35 (10), str. 1710─1730. 
 14. Corruption and public procurement: example from Croatia Ateljević, Jovo i Jelena Budak, 2010, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 12 (4), str. 375─397. 

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Mind the gap: citizens' and companies' views of business culture in Croatia Budak, Jelena, Edo Rajh i Paul Stubbs, 2013, Croatian Economic Survey, 15 (1), str. 89─114. 
 2. Bureaucratic monopoly and the nature and timing of bribes: evidence from Croatian data Goel, Rajeev K., Jelena Budak i Edo Rajh, 2013, Comparative Economic Studies, 55 (1), str. 43─58.
 3. Moraju li se hrvatske autoceste dati u koncesiju? Grubišić Šeba, Mihaela, 2013, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 64 (6), str. 630─660. 
 4. The role of EU funds in encouraging entrepreneurship Grubišić Šeba, Mihaela, 2013, Učenje za poduzetništvo, 3 (2), str. 76─88. 
 5. Assessment of the efficiency of Croatia compared to other European countries using data envelopment analysis with application of window analysis Škuflić, Lorena; Danijela Rabar i Bruno Škrinjarić, 2013, International Journal of Sustainable Economy, 5 (1), str. 104─123.
 6. Factors driving bribe payments: survey evidence from Croatia Goel, Rajeev K., Jelena Budak i Edo Rajh, 2012, Transition Studies Review, 19 (1), str. 13─22. 
 7. Prema učinkovitom upravljanju državnom imovinom Grubišić, Mihaela, Mustafa Nušinović i Gorana Roje, 2009, Financijska teorija i praksa, 33 (3), str. 335─374. 
 8. Nova institucionalna ekonomika i institucionalna konvergencija Budak, Jelena i Marijana Sumpor, 2009, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 60 (3─4), str. 168─195.
 9. Nekoliko pitanja o slobodnim zonama Republike Hrvatske i jedan odgovor Starc, Nenad i Jelena Budak, 2009, Ekonomska misao i praksa, 28 (1), str. 129─150. 
 10. Environmental versus social externalities and life satisfaction: a cross-country investigation Goel, Rajeev K. i Jelena Budak, 2008, Privredna kretanja i ekonomska politika, 18 (114), str. 28─49. 
 11. Uloga državnih imovinskih fondova na svjetskom financijskom tržištu Grubišić, Mihaela, 2008, Računovodstvo i financije, LIV (7), str. 72─78.
 12. Indeksi ekonomskih sloboda kao mjerila institucionalne konvergencije Hrvatske prema EU Baletić, Zvonimir i Jelena Budak, 2007, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 58 (12), str. 804─825.
 13. Smoking patterns in Croatia and comparisons with European nations Goel, Rajeev K. i Jelena Budak, 2007, Central European Journal of Public Health, 15 (3), str. 110─115. 
 14. Institutional development and good governance assessments in Croatia: an extended focus on corruption Aralica, Zoran i Jelena Budak, 2006, International Journal of Entrepreneurship & Small Business, 2 (3), str. 226─241. 
 15. Korupcija u Hrvatskoj: percepcije rastu, problemi ostaju Budak, Jelena, 2006, Privredna kretanja i ekonomska politika, 16 (106), str. 66─98. 
 16. Smoking prevalence and antismoking regulations in transition countries Budak, Jelena, Rajeev K. Goel i Michael A. Nelson, 2006, Transition Studies Review, 13 (1), str. 231─248. 
 17. How corruption affects business results: the case of Croatia Budak, Jelena i Edo Rajh, 2006, Ekonomski vjesnik, 18 (1─2), str. 5─16.
 18. Privatization in transition economies: privatization scale and country size Goel, Rajeev K. i Jelena Budak, 2006, Economic Systems, (30), str. 98─110. 
 19. Corruption in transition economies: effects of government size, country size and economic reforms Goel, Rajeev K. i Jelena Budak, 2006, Journal of Economics and Finance, 30 (2), str. 240─250.
 20. Procjena psihometrijskih karakteristika mjerne ljestvice za mjerenje percepcije korupcije Rajh, Edo i Jelena Budak, 2006, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 57 (5─6), str. 307─320.

Projekti

Prikaži sve
 1. Povezanost elektronskog poslovanja i suzbijanja sive ekonomije u Hrvatskoj – E-PAY, 2016. – 2017. Naručitelj: Komunikacijski laboratorij d.o.o. (VISA)
  Voditeljica: Jelena Budak
 2. Javni interes nije na prodaju – PINS II, 2016. – 2017. Naručitelj: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje Republike Hrvatske (SAFU)
  Voditeljica: Irena Đokić
 3. Evaluation Helpdesk, 2015. – 2018. Naručitelj: Applica sprl
  Voditeljica: Marijana Sumpor
 4. Sveobuhvatni model istraživanja zabrinutosti za privatnost u online okruženju (PRICON), 2014. ─ 2019. Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost
  Voditeljica: Jelena Budak
 5. Studija ostvarivosti i provedivosti znanstveno-istraživačkog projekta „Istraživanje socijalnih troškova u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“ (STOP), 2016. Naručitelj: Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske
  Voditeljica: Sunčana Slijepčević
 6. Provedba evaluacije Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012. – 2016., 2016. Naručitelj: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
  Voditeljica: Marijana Sumpor
 7. Odrednice poslovne klime u Hrvatskoj ─ sustav vrijednosti i stavovi građana, 2014. Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Edo Rajh
 8. Analiza javnih rashoda i prijedlog pokazatelja rezultata i ishoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, 2013. – 2014. Naručitelj: Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga
  Voditeljica: Dubravka Jurlina-Alibegović
 9. Anketno istraživanje izloženosti poslovnog sektora u Hrvatskoj korupciji i drugim oblicima kriminala, 2012. – 2013. Naručitelj: UNODC: Ured za droge i kriminal Ujedinjenih naroda
  Voditeljica: Jelena Budak
 10. Anketno ispitivanje građana o zaštiti privatnosti, nadzoru i praćenju, 2011. –2013. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditeljica: Jelena Budak
 11. Reforma javne uprave u Hrvatskoj, 2011. Naručitelj: Friedrich Ebert Stiftung
  Voditeljica: Jelena Budak
 12. Anketno ispitivanje kućanstava o korupciji i drugim oblicima kriminala u Hrvatskoj, 2010. – 2011. Naručitelj: UNODC – Ured za droge i kriminal Ujedinjenih naroda
  Voditeljica: Jelena Budak
 13. ISCH COST akcija IS0807: Život u društvu pod nadzorom i praćenjem (LiSS), 2009. – 2013. Naručitelj: Europska unija kroz program COST (COST – European Cooperation in Science and Technology)
  Voditeljica: Jelena Budak
 14. Analiza tržišta pravnih informacija u Republici Hrvatskoj, 2008. Naručitelj: Europska komisija
  Voditeljica: Sonja Radas
 15. Subvencioniranje prehrane i smještaja studenata, 2008. Naručitelj: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa
  Voditeljica: Sandra Švaljek
 16. Strateški plan dugoročnog razvitka postojećih slobodnih zona u Hrvatskoj, 2007. Naručitelj: Europska komisija
  Voditelj: Nenad Starc
 17. Studija učinaka promjene cijena usluga na telekomunikacijskom tržištu na gospodarstvo i građane, 2006. Naručitelj: Hrvatska agencija za telekomunikacije
  Voditeljica: Valerija Botrić
 18. Koncept i izvedbene sastavnice modela integralnog upravljanja državnom imovinom u Republici Hrvatskoj, 2006. Naručitelj: Hrvatski fond za privatizaciju
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 19. Hrvatski mirovinski sustav s posebnim osvrtom na ulogu i položaj REGOS-a, 2005. Naručitelj: Središnji registar osiguranika (REGOS)
  Voditelj: Mustafa Nušinović
Vrh