INSTITUCIJE

Tijekom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji uočena je nedovoljno brza integracija Hrvatske prema EU u područjima tržišta proizvoda i usluga, tržišta rada kao i na području tržišta kapitala. Sporije integracije u tim područjima objašnjene su nedovoljnom institucionalnom izgrađenošću kao i nedovoljnom konkurentnošću naše privrede u odnosu na razvijene zemlje EU 15, kao i u odnosu na napredne zemlje unutar EU 13 (zemlje Višegradske skupine).

Nedovoljna institucionalna izgrađenost opisivala se: 1) nepostojanjem zakonske regulative u pojedinim društveno-ekonomskim područjima; 2) nedovoljno preciznom zakonskom regulativom; kao i 3) nekonzistentnošću zakonskih normi u pojedinim područjima.

Danas sveprisutnost tehnologija stvara nove izazove za institucije jer otvara nova područja analize. Riječ je o područjima zaštite privatnosti podataka, sigurnosti korisnika tih podataka, kao i regulative korištenja takvih tehnologija i to zbog činjenice da je to način očuvanja povjerenja građana u suvremene oblike tehnologija. Za naše znanstvenike i znanstvenice glavno područje istraživanja u kontekstu institucija pitanje je kvalitete javne uprave. Ponajprije se to odnosi na percepciju korupcije u različitim društveno-ekonomskim područjima. U tom kontekstu analiziraju se prepreke obavljanja poslovanja koje su povezane s korupcijom. Radovi su usmjereni i prema traženju učinkovite antikorupcijske politike, kao i prema analizi povjerenja građana u same institucije.

Za znanstvenike i znanstvenice na Ekonomskom institutu, Zagreb važno je i pitanje funkcioniranja javne uprave kao i traženja načina učinkovitog upravljanja državnom imovinom te pitanje optimalnog upravljanja financijama unutar većih poduzeća koja se nalaze na burzi u Hrvatskoj.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Private sector perspective on corruption and informality: a comparative analysis of Serbia and Croatia Frey, Barbara, Bruno Škrinjarić i Jelena Budak, 2024, Post-Communist Economies, rad objavljen na mrežnim stranicama 1. veljače 2024. DOI: 10.1080/14631377.2024.2306424
 2. Tobacco Grey Market in the Western Balkans Budak, Jelena, Edo Rajh, Goran Buturac i Anamarija Brković, 2020, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, rad objavljen na mrežnim stranicama 9. rujna 2020., DOI: https://doi.org/10.1080/19448953.2020.1818040
 3. Determinants of corruption pressures on local government in the E.U. Slijepčević Sunčana, Edo Rajh i Jelena Budak, 2020, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, rad objavljen na mrežnim stranicama 24. kolovoza 2020., DOI: https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1774793
 4. Corruption and local government in post-transition Slijepčević Sunčana, Edo Rajh i Jelena Budak, 2020, rad prihvaćen za objavu u časopisu Ekonomska istraživanja - Economic Research
 5. Consolidated democracy advantage : political instability and sovereign spreads in the EU Glaurdić, Josip, Cristophe Lesschaeve i Maruška Vizek, 2019, Comparative European Politics, rad objavljen na mrežnim stranicama 4. srpnja 2019., DOI: https://doi.org/10.1057/s41295-019-00193-2
 6. New information economy in post-transition countries: an economic approach to privacy concern Anić, Ivan-Damir, Jelena Budak i Edo Rajh, 2016, Transformations in Business & Economics, 15 (2), str. 165─178.
 7. Business-government relationship in European post-transition countries: do innovators get the worse end of a stick Botrić, Valerija i Ljiljana Božić, 2016, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 49E, str. 5–21.
 8. Privacy concern in Western Balkan countries: developing a typology of citizens Budak, Jelena, Edo Rajh i Ivan-Damir Anić, 2015, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, str. 2948. 
 9. The corruption mark-up: is corruption cost incorporated in the prices of goods and services in emerging and developed countries? Budak, Jelena i Maruška Vizek, 2015, Post-Communist Economies, 27 (2), str. 247─255. 
 10. Private sector bribery and effectiveness of anti-corruption policies Goel, Rajeev K., Jelena Budak i Edo Rajh, 2015, Applied Economics Letters, 22 (10), str. 759─766. 
 11. Mandatory shares' listing effect in the Croatian capital market from 2002─2010 Grubišić Šeba, Mihaela, 2015, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 28 (1), str. 1079─1095. 
 12. Assessment of drug-related public expenditures in Croatia Jurlina Alibegović, Dubravka i Sunčana Slijepčević, 2015, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 24 (1), str. 1–20.
 13. Corruption as an obstacle for doing business in the Western Balkans: a business sector perspective Budak, Jelena i Edo Rajh, 2014, International Small Business Journal, 32 (29), str. 140─157. 
 14. The structure of public spending on drug policy in Croatia: what are the priorities? Švaljek, Sandra i Jelena Budak, 2014, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 23 (3), str. 407─425. 
 15. Public attitudes towards privacy and surveillance in Croatia Budak, Jelena, Ivan-Damir Anić i Edo Rajh, 2013, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 26 (1─2), str. 100─118.
 16. Causes of the unofficial economy in new EU member states Mikulić, Davor i Andrea Nagyszombaty, 2013, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 1 (2013), str. 29–44. 
 17. Corruption survey in Croatia: survey confidentiality and trust in institutions Budak, Jelena i Edo Rajh, 2012, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 21 (2), str. 291─313. 
 18. Co-development ventures: optimal time of entry and profit-sharing Cvitanić, Jakša, Sonja Radas i Hrvoje Šikić, 2011, Journal of Economic Dynamics & Control, 35 (10), str. 1710─1730. 
 19. Corruption and public procurement: example from Croatia Ateljević, Jovo i Jelena Budak, 2010, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 12 (4), str. 375─397. 

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Korupcija i povjerenje u institucije u Hrvatskoj prije i poslije ulaska u EU Budak, Jelena i Bruno Škrinjarić, 2024, Croatian and Comparative Public Administration, 24(1), str. 147-182
 2. Perceived Corruption and Informality among Croatian Businesspeople Frey Barbara, Bruno Škrinjarić i Jelena Budak, 2024, JEEMS Journal of East European Management Studies, 29(1), str. 124-156.
 3. Corruption pressure on business revisited: bribery incidence in European countries Budak, Jelena, Edo Rajh, Sunčana Slijepčević i Matea Maloča, 2023,  Ekonomski vjesnik, 36(1), str. 15-30.
 4. Corruption as an obstacle to pandemic response: a COVID-19 case study Škrinjarić, Bruno; Jelena Budak i Allison Carragher, 2023, Economic Analysis, rad objavljen na mrežnim stranicama 29.3.2023. str. 1-19. DOI https://doi.org/10.28934/ea.23.56.1.
 5. Perceptions of corruption and informality among businesspeople Frey, Barbara, Bruno Škrinjarić i Jelena Budak, 2022. The South East European Journal of Economics and Business, 17(2), str. 49-66.
 6. The extended model of online privacy concern Anić, Ivan-Damir, Jelena Budak, Edo Rajh, Vedran Recher, Vatroslav Škare, Bruno Škrinjarić i Mateo Žokalj, 2018. Zagreb : Ekonomski institut, Zagreb.
 7. History matters: development and institutional persistence of the Habsburg Military Frontier in Croatia Tkalec, Marina, 2020, Public Sector Economics, 44(1), str. 117-145.
 8. Institutions, and firms' performances in transition countries : the case of the selected CESEE countries Aralica, Zoran, Tonći Svilokos i Katarina Bačić, 2018, The South East European journal of economics and business, 13(1), str. 68-80.
 9. Citizens' online surveillance concern in a post-communist country Budak, Jelena i Edo Rajh, Surveillance & society, 16(3), str. 347-361.
 10. Utjecaj osobina ličnosti na zabrinutost za privatnost u online okruženju Škrinjarić, Bruno, Jelena Budak i Mateo Žokalj, 2018,  Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 69(2), str.1106-130.
 11. Analiza izloženosti korupcijskim pritiscima na lokalnoj razini vlasti u Europi Slijepčević, Sunčana, Edo Rajh i Jelena Budak, Jelena, 2018, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 69(4), str. 329-349.
 12. Razlozi i potreba za reformom javnih agencija Jurlina Alibegović, Dubravka, 2018. U A. Musa (ur.), Forum za javnu upravu : Javne agencije - u potrazi za reformom, str. 55-61. Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu.
 13. The effect of EU membership on public procurement for SMEs in post-transition countries Slijepčević, Sunčana, Jelena Budak i Edo Rajh, 2018. U J. Ateljević i J. Budak (ur.), Entrepreneurship in post-communist countries, str. 163-181.  Cham : Springer.
 14. Citizens’ privacy concerns: does national culture matter? Budak, Jelena, Edo Rajh i Vedran Recher, 2017. U M. Friedewald, J. P. Burgess, J. Čas, R. Bellanova i W. Peissl, (ur.), Surveillance, privacy and security citizens’ perspectives, str. 6-51. Abingdon : Routledge.
 15. Croatia's captured places : research report case studies on the quality of local governance in Croatia Hoffmann, Dražen, Nives Miošić-Lisjak, Duje Prkut, Dragan Zelić, Paul Stubbs, Berto Šalaj i Siniša Zrinščak, 2017. Zagreb : GONG.
 16. Korupcija u javnoj nabavi : trebamo li novi model istraživanja za Hrvatsku?, Budak, Jelena, 2017, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 67(4), str. 306-327.
 17. The public procurement system : a business sector perspective Budak, Jelena i Rajh, Edo, 2016. U J. Ateljević i J. Trivić (ur.), Economic development and entrepreneurship in transition economies : issues, obstacles and perspectives, str. 73-90. New York : Springer.
 18. Mind the gap: citizens' and companies' views of business culture in Croatia Budak, Jelena, Edo Rajh i Paul Stubbs, 2013, Croatian Economic Survey, 15 (1), str. 89─114. 
 19. Bureaucratic monopoly and the nature and timing of bribes: evidence from Croatian data Goel, Rajeev K., Jelena Budak i Edo Rajh, 2013, Comparative Economic Studies, 55 (1), str. 43─58.
 20. Moraju li se hrvatske autoceste dati u koncesiju? Grubišić Šeba, Mihaela, 2013, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 64 (6), str. 630─660. 
 21. The role of EU funds in encouraging entrepreneurship Grubišić Šeba, Mihaela, 2013, Učenje za poduzetništvo, 3 (2), str. 76─88. 
 22. Assessment of the efficiency of Croatia compared to other European countries using data envelopment analysis with application of window analysis Škuflić, Lorena; Danijela Rabar i Bruno Škrinjarić, 2013, International Journal of Sustainable Economy, 5 (1), str. 104─123.
 23. Factors driving bribe payments: survey evidence from Croatia Goel, Rajeev K., Jelena Budak i Edo Rajh, 2012, Transition Studies Review, 19 (1), str. 13─22. 
 24. Prema učinkovitom upravljanju državnom imovinom Grubišić, Mihaela, Mustafa Nušinović i Gorana Roje, 2009, Financijska teorija i praksa, 33 (3), str. 335─374. 
 25. Nova institucionalna ekonomika i institucionalna konvergencija Budak, Jelena i Marijana Sumpor, 2009, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 60 (3─4), str. 168─195.
 26. Nekoliko pitanja o slobodnim zonama Republike Hrvatske i jedan odgovor Starc, Nenad i Jelena Budak, 2009, Ekonomska misao i praksa, 28 (1), str. 129─150. 
 27. Environmental versus social externalities and life satisfaction: a cross-country investigation Goel, Rajeev K. i Jelena Budak, 2008, Privredna kretanja i ekonomska politika, 18 (114), str. 28─49. 
 28. Uloga državnih imovinskih fondova na svjetskom financijskom tržištu Grubišić, Mihaela, 2008, Računovodstvo i financije, LIV (7), str. 72─78.
 29. Indeksi ekonomskih sloboda kao mjerila institucionalne konvergencije Hrvatske prema EU Baletić, Zvonimir i Jelena Budak, 2007, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 58 (12), str. 804─825.
 30. Smoking patterns in Croatia and comparisons with European nations Goel, Rajeev K. i Jelena Budak, 2007, Central European Journal of Public Health, 15 (3), str. 110─115. 
 31. Institutional development and good governance assessments in Croatia: an extended focus on corruption Aralica, Zoran i Jelena Budak, 2006, International Journal of Entrepreneurship & Small Business, 2 (3), str. 226─241. 
 32. Korupcija u Hrvatskoj: percepcije rastu, problemi ostaju Budak, Jelena, 2006, Privredna kretanja i ekonomska politika, 16 (106), str. 66─98. 
 33. Smoking prevalence and antismoking regulations in transition countries Budak, Jelena, Rajeev K. Goel i Michael A. Nelson, 2006, Transition Studies Review, 13 (1), str. 231─248. 
 34. Corruption in Croatia : perceptions rise, problems remain Budak, Jelena, 2007, Croatian economic survey, 9, str. 35-68.
 35. How corruption affects business results: the case of Croatia Budak, Jelena i Edo Rajh, 2006, Ekonomski vjesnik, 18 (1─2), str. 5─16.
 36. Privatization in transition economies: privatization scale and country size Goel, Rajeev K. i Jelena Budak, 2006, Economic Systems, (30), str. 98─110. 
 37. Corruption in transition economies: effects of government size, country size and economic reforms Goel, Rajeev K. i Jelena Budak, 2006, Journal of Economics and Finance, 30 (2), str. 240─250.
 38. Procjena psihometrijskih karakteristika mjerne ljestvice za mjerenje percepcije korupcije Rajh, Edo i Jelena Budak, 2006, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 57 (5─6), str. 307─320.

Projekti

Prikaži sve
 1. Korupcija kao prepreka za učinkovitu borbu protiv pandemije COVID-19, 2021. – 2022. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj projekta: Bruno Škrinjarić
 2. Transparentnost i upravljanje javnim financijama, 2019. Naručitelj: Hanns Seidel Stiftung Ured u Zagrebu
  Voditeljica projekta: Dubravka Jurlina Alibegović
 3. Povezanost elektronskog poslovanja i suzbijanja sive ekonomije u Hrvatskoj – E-PAY, 2016. – 2017. Naručitelj: Komunikacijski laboratorij d.o.o. (VISA)
  Voditeljica: Jelena Budak
 4. Javni interes nije na prodaju – PINS II, 2016. – 2017. Naručitelj: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje Republike Hrvatske (SAFU)
  Voditeljica: Irena Đokić
 5. Evaluation Helpdesk, 2015. – 2018. Naručitelj: Applica sprl
  Voditeljica: Marijana Sumpor
 6. Sveobuhvatni model istraživanja zabrinutosti za privatnost u online okruženju (PRICON), 2014. ─ 2019. Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost
  Voditeljica: Jelena Budak
 7. Studija ostvarivosti i provedivosti znanstveno-istraživačkog projekta „Istraživanje socijalnih troškova u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“ (STOP), 2016. Naručitelj: Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske
  Voditeljica: Sunčana Slijepčević
 8. Provedba evaluacije Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012. – 2016., 2016. Naručitelj: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
  Voditeljica: Marijana Sumpor
 9. Odrednice poslovne klime u Hrvatskoj ─ sustav vrijednosti i stavovi građana, 2014. Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Edo Rajh
 10. Analiza javnih rashoda i prijedlog pokazatelja rezultata i ishoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, 2013. – 2014. Naručitelj: Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga
  Voditeljica: Dubravka Jurlina-Alibegović
 11. Anketno istraživanje izloženosti poslovnog sektora u Hrvatskoj korupciji i drugim oblicima kriminala, 2012. – 2013. Naručitelj: UNODC: Ured za droge i kriminal Ujedinjenih naroda
  Voditeljica: Jelena Budak
 12. Anketno ispitivanje građana o zaštiti privatnosti, nadzoru i praćenju, 2011. –2013. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditeljica: Jelena Budak
 13. Reforma javne uprave u Hrvatskoj, 2011. Naručitelj: Friedrich Ebert Stiftung
  Voditeljica: Jelena Budak
 14. Anketno ispitivanje kućanstava o korupciji i drugim oblicima kriminala u Hrvatskoj, 2010. – 2011. Naručitelj: UNODC – Ured za droge i kriminal Ujedinjenih naroda
  Voditeljica: Jelena Budak
 15. ISCH COST akcija IS0807: Život u društvu pod nadzorom i praćenjem (LiSS), 2009. – 2013. Naručitelj: Europska unija kroz program COST (COST – European Cooperation in Science and Technology)
  Voditeljica: Jelena Budak
 16. Analiza tržišta pravnih informacija u Republici Hrvatskoj, 2008. Naručitelj: Europska komisija
  Voditeljica: Sonja Radas
 17. Subvencioniranje prehrane i smještaja studenata, 2008. Naručitelj: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa
  Voditeljica: Sandra Švaljek
 18. Strateški plan dugoročnog razvitka postojećih slobodnih zona u Hrvatskoj, 2007. Naručitelj: Europska komisija
  Voditelj: Nenad Starc
 19. Studija učinaka promjene cijena usluga na telekomunikacijskom tržištu na gospodarstvo i građane, 2006. Naručitelj: Hrvatska agencija za telekomunikacije
  Voditeljica: Valerija Botrić
 20. Koncept i izvedbene sastavnice modela integralnog upravljanja državnom imovinom u Republici Hrvatskoj, 2006. Naručitelj: Hrvatski fond za privatizaciju
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 21. Hrvatski mirovinski sustav s posebnim osvrtom na ulogu i položaj REGOS-a, 2005. Naručitelj: Središnji registar osiguranika (REGOS)
  Voditelj: Mustafa Nušinović
Vrh