Usluga za projekt Interreg MED – Building the blue biotechnology community in the Mediterranean

Naručitelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Trajanje projekta: 17. ožujka 2021. – 11. svibnja 2021.
Voditelj projekta: Zoran Aralica
Suradnica: Ivona Krezić


Sažetak: 
Izvještaj je imao za cilj podržati prijenos znanja i pokušaje izgradnje institucija u području plave biotehnologije (BBt) na nacionalnoj razini unutar mediteranske regije. U izvješću su opisani planovi prijenosa znanja (KTP) pilot-projekata (PP) u području BBt. Osnovna ideja razvoja KTP-a za pilot-projekte bilo je poticanje aktivnosti na njima. Naša je ideja bila da su ti pilot-projekti mogli postati neovisni nakon završetka B-Blue projekta. Bilo je pet pilot-projekata, od kojih je svaki pokrivao nacionalni BBt sektor zemlje iz koje je dolazio. Zemlje koje su bile uključene u ovu isporuku su Španjolska, Francuska, Italija, Grčka i Slovenija.

U izvješću je svaki akcijski plan za prijenos znanja (KT) imao identičnu strukturu. Bili su uključeni sljedeći elementi: projektna ideja, cilj projekta, informacije o programerima projekta, informacije o dionicima zainteresiranim za PP aktivnosti, elementi plana prijenosa znanja, aktivnosti širenja i komunikacijske aktivnosti. Ali svaki je pilot-projekt bio specifičan zbog činjenice da su se različiti projektni partneri pojavljivali kao nositelji projekta. Također, partneri su pokrivali nacionalno tržište zemlje iz koje su dolazili. PP su pripadali raznim lancima vrijednosti definiranim u WP 3 i svaki od njih je uključivao dionike iz različitih sektora (npr. akademske zajednice, poslovanja i vlade), prethodno definirane u WP 3. U slučaju grčkog pilot-projekta (osim GSRI koji je bio samo glavni dionik grčkog PP-a) iste su institucije bile programeri projekata kao i glavni dionici.
 

 PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Inovacije, istraživanje i razvoj


Vrh