Prethodno vrednovanje (ex ante evaluacija) izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije (ex ante PGŽ)

Naručitelj: Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
Trajanje projekta: 17. travnja 2020. – 1. rujna 2021.
Voditelj projekta: Nenad Starc

Sažetak: 
Ex ante evaluator aktivno je pratio izradu Plana razvoja Primorsko-goranske županije i savjetovao izrađivače Plana. Uobičajena metodologija zasnovana na čestim kontaktima i prisustvovanju radionicama i sastancima dionika bila je prilagođena epidemiološkim mjerama. Dva propisana interim izvješća dostavljena su izrađivačima na vrijeme radi eventualne dorade pojedinih poglavlja Plana. Završno izvješće izrađeno je i dostavljeno odmah nakon izrade nacrta Plana. Prethodno vrednovanje zasnivalo se na propisanim kriterijima: opravdanost (svrhovitost) Plana, njegova relevantnost (važnost i očekivana učinkovitost), konzistentnost (usklađenost analize i izvedenih ciljeva i mjera) i  koherentnost (unutarnja: sinergija razvojnih ciljeva i vanjska: usklađenost Plana s drugim relevantnim razvojnim dokumentima).
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Regionalni razvoj i regionalna politika 

Vrh