Razvoj sektora kreativnih i kulturnih industrija u Istarskoj županiji

Naručitelj: Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana
Trajanje projekta: 15. ožujka 2021. – 30. rujna 2021.
Voditeljica projekta: Ivana Rašić

Sažetak: 
Cilj projekta bio je procijeniti ekonomski značaj kreativnih i kulturnih industrija za ukupno gospodarstvo Istarske županije. Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija obuhvaćalo je niz analitičkih metoda i postupaka za prikupljanje i prikaz informacija o osnovnim obilježjima kreativnih i kulturnih industrija i važnosti tih industrija za regionalno gospodarstvo. Studija je prikazala zakonodavni i institucionalni okvir KKI u Republici Hrvatskoj i Istarskoj županiji, osnovna obilježja sektora KKI na području Istarske županije te procjenu ekonomskog doprinosa sektora KKI gospodarstvu Istarske županije i gospodarstvu Republike Hrvatske. S obzirom na to da važan dio sektora KKI čine javne kulturne djelatnosti (arhivska djelatnost, muzejsko-galerijska djelatnost, glazbena i izvedbena umjetnost, kazališna djelatnost, knjižnična djelatnost, audiovizualne djelatnosti i mediji i kulturna dobra) čija se redovna djelatnost izravno financira iz javnih sredstava, provedena je i analiza javnih izdvajanja za kulturu iz lokalnih proračuna.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Regionalni razvoj i regionalna politika


Vrh