Perspektive lokalne razine vlasti u Europi

Naručitelj: Technische Universität Darmstadt
Trajanje projekta: 21. siječnja 2021. – 31. srpnja 2022.
Voditeljice projekta: Sunčana Slijepčević, Dubravka Jurlina Alibegović

Sažetak: 
Analizirana je razina utjecaja mreža na lokalni razvoj u europskim državama. Promatran je dvosmjerni utjecaj, pa je tako promatrano koliko lokalna jedinica daje potporu različitim mrežama, ali i kakav je utjecaj i uloga različitih dionika (članova) u mrežama na lokalni razvoj. Istraživanje je temeljeno na rezultatima anketnog ispitivanja te je stoga promatrana subjektivna percepcija različitih lokalnih dionika o navedenim pitanjima. U istraživanju je posebna pažnja posvećena analizi stavova dionika iz onih mreža koje imaju zadaću provoditi projekte povezane s provedbom europskih politika na lokalnoj razini te sa smanjivanjem razlika u lokalnom ekonomskom razvoju.

Rezultat ovog međunarodnog istraživanja bila je znanstvena knjiga "Perspectives on Local Governance Across Europe", čiji su urednici Björn Egner (Technische Universität Darmstadt, Njemačka), Hubert Heinelt (Technische Universität Darmstadt, Njemačka), Jakub Lysek (Palacký University Olomouc, Češka), Patricia Silva (University of Aveiro, Portugal) i Filipe Teles (University of Aveiro, Portugal). Knjigu je izdao Palgrave, izdavač zastupljen u WASS SENSE, u okviru serije "Palgrave Studies in Sub-National Governance".
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Regionalni razvoj i regionalna politika


Vrh