Poboljšanje kvalitete subjektivnih podataka u svrhu boljeg odlučivanja: primjena na iskazane intencije

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta: 1. veljače 2021. – 31. siječnja 2022. 
Voditeljica projekta: Sonja Radas

Sažetak:
Mnoga područja ekonomije koriste subjektivne podatke, koji se prikupljaju tradicionalnim putem (upitnici), kao i novijim metodama (tržište informacija na webu). Jedna vrsta subjektivnih podataka koji se često koriste za predviđanja su iskazane namjere. Tradicionalno, namjere se prikupljaju pitajući ispitanike o tome što namjeravaju učiniti, ali je problem u tome što se iskazane namjere vrlo često razlikuju od realizacije događaja. Ovim projektom ispitali su se mogući načini ispravljanja iskazanih namjera kroz korištenje informacija o društvenim krugovima ispitanika. Te informacije, koje sadrže implicitna saznanja o drugima, mogu se koristiti za modificiranje iskazanih namjera koje bi se time približile stvarnim vrijednostima, čime bi se poboljšalo donošenje odluka na temelju prikupljenih subjektivnih podataka.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Inovacije, istraživanje i razvoj

Vrh