Sveobuhvatni model istraživanja zabrinutosti za privatnost u online okruženju – PRICON (HRZZ)

Sveobuhvatni model istraživanja zabrinutosti za privatnost u online okruženju – PRICON (HRZZ)


Program: Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost
Trajanje projekta: 1. srpnja 2014. – 30. lipnja 2018.
Voditeljica projekta: Jelena Budak 
SuradniciIvan-Damir Anić, Edo Rajh, Vedran Recher, Bruno Škrinjarić, Vatroslav Škare (Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)


Sažetak:
Znanstvenoistraživački projekt razvio je sveobuhvatni integrirani model zabrinutosti za zaštitu privatnosti u online okruženju i empirijski ga testirao kako bi se osiguralo dublje razumijevanje raznih interakcija između uzroka/determinanti, stupnja zabrinutosti i posljedica zabrinutosti za online privatnost. Ciljevi istraživanja ostvareni su u početku kroz identificiranje i razvoj sveobuhvatne liste determinanti kao što su demografski faktori (spol, obrazovanje), iskustvo (iskustvo u korištenju interneta, web ekspertiza) i društveno-psihološki faktori (vrijednosti, stavovi) te sveobuhvatne liste posljedica zabrinutosti za privatnost u online okruženju na razini individualnog korisnika. Ovi inputi korišteni su za razvoj proširenog integriranog modela zabrinutosti za zaštitu privatnosti u online okruženju kako bi se ispitali konceptualni međuodnosi. Nakon izgradnje modela, dizajniran je prilagođeni upitnik i mjerni instrumenti za varijable su testirani. Područje istraživanja sastojalo se od ankete 2000 građana Hrvatske kako bi se procijenili njihovi stavovi i obrasci ponašanja dok preuzimaju različite uloge u online okruženju. Ovaj temeljni dio istraživanja imao je za cilj empirijski testirati konceptualni model koristeći adekvatne analitičke alate na velikoj bazi podataka prikupljenoj u anketi. Istraživanje je rezultiralo konačnom definicijom integriranog teoretskog okvira zabrinutosti za privatnost u online okruženju što je konsolidiralo različite smjerove istraživanja u ovom području. Sveobuhvatni integrirani model zabrinutosti za zaštitu privatnosti u online okruženju može se primijeniti u budućem razvoju sličnih područja istraživanja. Dodatni rezultati projekta bile su zakonodavne implikacije i preporuke za regulatornu kontrolu, pravila korištenja interneta i poslovne strategije.


Popis publikacija nastalih na PRICON projektu (baza CROSBI)
 

Ovaj rad je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom 7913.
Vrh