Utjecaj COVID-19 pandemije na poslovanje mikro, malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj

Naručitelj: Media Val d.o.o.
Trajanje projekta: 28. rujna 2021. – 15. listopada 2021.
Voditeljica projekta:  Maruška Vizek

Sažetak: 
Cilj ovog projekta bio je napraviti analizu poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj u 2020. u usporedbi s 2019. kako bi se ustanovilo kako je ekonomska kriza izazvana zatvaranjem gospodarstava uslijed pandemije COVID-19 virusa utjecala na poslovanje tih poduzetnika. Analizu pri tome smo dijelili na dio u kojem smo razmatrali agregirane poslovne rezultate mikro, malih i srednjih poduzetnika. Zatim smo analizirali pojedinačni značaj sektora mikro poduzetnika, sektora malih poduzetnika i sektora srednjih poduzetnika. Fokusirali smo se pri tome na pokazatelje poput broja poduzeća, broja zaposlenih, imovine, dugoročnih i kratkoročnih obaveza, neto plaća, ukupnih prihoda, ukupnih rashoda, ukupnih subvencija i dotacija primljenih od strane države, neto dobiti, izvoza, investicija i bruto dodane vrijednosti. Analizirani su i poslovni rezultati mikro, malih i srednjih poduzetnika u 2020. po županijama kao i po djelatnostima razvrstanima po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti kako bi se što je moguće preciznije utvrdilo koji su dijelovi zemlje i koje djelatnosti bile najizloženije utjecaju pandemije.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Sektori i poduzeća 

Vrh