Serijske publikacije

Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske

Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske

U publikaciji su analizirani glavni trendovi na tržištima stanova i apartmana, obiteljskih kuća, poslovnih prostora, poljoprivrednog, građevinskog i šumskog zemljišta. Analiza prikazuje trendove koji se bilježe na razini cjelokupne zemlje, županija, pojedinih jedinica lokalne samouprave, a za Grad Zagreb i na razini katastarske općine.
Privredna kretanja i ekonomska politika

Privredna kretanja i ekonomska politika

Časopis Privredna kretanja i ekonomska politika objavljuje znanstvene i stručne članke iz različitih područja ekonomije koji su, prije svega, fokusirani na analizu hrvatskog gospodarstva i njegovu usporedbu s gospodarstvima drugih zemalja.
Croatian Economic Outlook

Croatian Economic Outlook

Croatian Economic Outlook periodična je publikacija na engleskom jeziku koja sadrži analizu tekućih gospodarskih kretanja i kratkoročne prognoze osnovnih makroekonomskih agregata u Hrvatskoj. Časopis izlazi dvaput godišnje (ožujak i rujan).
Radni materijali EIZ-a

Radni materijali EIZ-a

Serijom Radni materijali EIZ-a (EIZ Working Papers) Ekonomski institut, Zagreb želi u najkraćem mogućem vremenu izložiti rezultate istraživanja nastale na znanstveno-istraživačkim projektima ili u okviru drugih aktivnosti suradnika Instituta. Radovi se objavljuju s ciljem poticanja rasprave i kritičkih komentara kojima će se unaprijediti buduće verzije rada.
Sektorske analize

Sektorske analize

Sektorske analize su online publikacija koja prati stanje i trendove te poslovne događaje u sektorima: turizam, trgovina na malo, kemijska industrija, telekomunikacije, hrana i piće, farmaceutska industrija, građevinarstvo, promet i energetika.
Regio-novosti

Regio-novosti

Odjel za regionalni razvoj Ekonomskog instituta, Zagreb pokrenuo je publikaciju Regio-novosti, s ciljem razmjene znanja i informacija te poticanja suradnje između znanosti, struke i društva, aktivnog uključivanja u međunarodna udruženja, te pokretanja šire suradnje u regiji.
SEE-6 Economic Outlook

SEE-6 Economic Outlook

SEE-6 Economic Outlook godišnja je publikacija na engleskom jeziku koja donosi pregled najnovijih gospodarskih kretanja te kratkoročne makroekonomske projekcije za šest zemalja jugoistočne Europe: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.
Vrh