Privredna kretanja i ekonomska politika

Publikacija
Časopis Privredna kretanja i ekonomska politika objavljuje znanstvene i stručne članke iz različitih područja ekonomije koji su, prije svega, fokusirani na analizu hrvatskog gospodarstva i njegovu usporedbu s gospodarstvima drugih zemalja. Dobrodošli su i prilozi koji se bave analizom ekonomskih procesa u zemljama Europske unije i regiji jugoistočne Europe koji sadrže implikacije za hrvatsko gospodarstvo. Prispjeli znanstveni/stručni radovi šalju se na dvije anonimne recenzije. Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku. Časopis objavljuje i prikaze knjiga te osvrte na konferencije, radionice i slične događaje od interesa za stručnu javnost. Publikacija se izdaje polugodišnje. Uredništvo nastoji da autori informaciju o statusu rukopisa dobiju u relativno kratkom roku. 

Objavljeni se članci referiraju u elektroničkim indeksima AEA (American Economic Association) koji su uključeni u JEL na CD-u, e-JEL i EconLit, kao i u bazama ABI/INFORM, DOAJ, EBSCO, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), SCOPUS i Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.


VAŽNA OBAVIJEST: U 2019. godini Ekonomski institut, Zagreb prestaje s objavljivanjem časopisa Privredna kretanja i ekonomska politika. Stoga više NE ZAPRIMAMO nove radove.

Preuzmite zadnje izdanje

Detalji

ISSN 1330-187X (Tisak) 
ISSN 1847-7860 (Online)

Izdavač: Ekonomski institut, Zagreb

Indeksiran u: AEA (American Economic Association) elektroničkim indeksima koji su uključeni u JEL na CD-u, e-JEL i EconLit, baze ABI/INFORM, DOAJ, EBSCO, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), SCOPUS i Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.

Glavna urednica: Andrea Mervar

Uredništvo: 
Ivo Bićanić, redoviti profesor u mirovini, Sveučilište u Zagrebu
Evan Kraft, American University, SAD
Danijel Nestić, Ekonomski institut, Zagreb
Sandra Švaljek, Hrvatska narodna banka
Maja Vehovec, znanstvena savjetnica u mirovini
Tomislav Vukina, North Carolina State University, SAD
Krešimir Žigić, CERGE-EI, Češka Republika 

Uređivačka politika

Etičke smjernice

Autorska prava

Načelo otvorenog pristupa

Popis recenzenata

Upute za autore

Upute za recenzente

Izvršna urednica: Doris Baničević 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti: 
Vladimir Sukser
tel. +385 1 2362 200
fax. + 385 1 2335 165
 

Vrh